Straatnamen voor veld- en verkavelingswegen in Sint-Truiden!

De gemeenteraad van maandag 16 februari 2009 heeft principieel beslist om straatnamen toe te kennen aan alle veld- en verkavelingswegen op het grondgebied van Sint-Truiden, die nu nog geen naam hebben.

Hiervoor is nauw samengewerkt met de Heemkundige Kring Sint-Truiden Zuid-Oost, de Remacluskring en de Numismatische Kring, die bepaalde voorstellen gedaan hebben.

 

 

“Ik ben blij dat deze beslissing er eindelijk is.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het heeft jaren geduurd, omwille van allerlei praktische problemen, vooraleer dit idee van toenmalig schepen Jef Thewis concreet gestalte krijgt.”

 

 

 

De naamgeving van deze veld- en verkavelingswegen moet bezoekers, fietsers, toeristen, wandelaars, etc. de mogelijkheid bieden om nog meer de natuur in Haspengouw en Sint-Truiden te ontdekken, maar moet vooral de hulpdiensten in staat stellen om in bepaalde gevallen sneller ter plaatse te zijn en/of locaties te vinden, waar dat tot nu toe moeilijk was.

 

“Het is mijn bedoeling om te onderzoeken om rond heel dit gegeven een sociale economieproject op te zetten waarbij één en/of enkele moeilijk plaatsbare werklozen zou(den) instaan voor het aanbrengen van de straatnaamborden op deze veld- en ruilverkavelingswegen, maar ook voor het onderhoud ervan.
Op die manier zouden we de beleidsthema’s natuur, toerisme, tewerkstelling en (integrale) veiligheid in één project kunnen samenbrengen.”, aldus Ludwig Vandenhove.