Stop nertsenkwekerijen nu onmiddellijk

“Normalerwijze stopt de nertsenkweek in Vlaanderen eind november 2023”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Nu blijkt dat landen als Denemarken en Nederland te maken hebben met grote uitbraken van het Coronavirus in nertskwekerijen pleit ik ervoor om de bedrijven steller uit te betalen en sneller te sluiten.

Sneller sluiten is ook het advies van de Risk Assessment Group Covid Animals (Ragga).

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts is hier geen voorstander van en wenst het nu vastgelegde tijdsschema te blijven volgen.
Dat bleek uit zijn antwoord op vragen van collega’s tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 25 november 2020. (1)
Ik ben toen niet tussengekomen in het debat, omdat ik inmiddels een schriftelijke vraag had gesteld. Maar je ziet als je je als parlementair wat aan de regels houdt, de minister dat noodzakelijk niet doet, zoals uit zijn nietszeggend antwoord blijkt.

De dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw heeft enkele weken geleden nog loslopende nertsen gefilmd.
Wellicht ontsnapten zij aan de vergassers
. Het gebeurt immers vaker dat dieren de vergassers ontglippen wanneer ze in de vergassingskar worden gegooid.
Uiteraard kunnen dit, gezien de huidige context rond Covid-19, gevaarlijke situaties zijn voor de volksgezondheid. Maar blijkbaar is dat niet belangrijk voor de minister.”

Hieronder vindt de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.


  • Foto: Animal Rights vzw, video onstnapte nerts Hansbeke.