Stikstofproblematiek: eerlijk zijn tegen de landbouwers

“We moeten eerlijk zijn tegen de landbouwers over de stikstofproblematiek”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 15 februari 2022.

Daarmee bieden we de landbouwsector de meeste rechtszekerheid, niet door hen iets te blijven wijs maken, zoals sommige partijen en politici blijven doen.
Zij verdedigen zogezegd de landbouwsector, maar in feite zetten ze door met de betrokken bedrijven en de betrokken landbouwers een rad voor de ogen draaien.
De veestapel zal moeten afgebouwd worden en als Vlaamse overheid zullen we hier voldoende financiële middelen moeten voor uittrekken als compensatie.

De stikstofproblematiek is vooral een zaak van de algemene volksgezondheid en wat is er belangrijker dan de volksgezondheid?
Dat is de essentie, de rest zijn bijzaken.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir. (1)