Stijgende prijzen landbouwgronden

In de eerste helft steeg de prijs van landbouwgrond in België met 10,3%, in Vlaanderen zelfs met 10,7%.
De gemiddelde prijs in Vlaanderen bedraagt nu meer dan 63 000 euro per hectare.
De prijzen voor landbouwgronden lagen 5 jaar geleden meer dan 1/4de lager.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits hierover in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 6 oktober 2021.

Deze stijgende grondprijzen zijn vooral nadelig voor de familiale landbouw en voor jonge boeren”, zegt Ludwig Vandenhove.
Er moet iets gebeuren.
Ik pleit voor de oprichting van een prijzenobservatorium vanuit de overheid. Zo zou de prijs van landbouwgronden beter gereguleerd kunnen worden.
Dat betekent ingrijpen vanuit de Vlaamse overheid: wil de huidige N-VA-CD&V-Open Vld meerderheid in Vlaanderen dat wel?

Ook zou er eens moeten gekeken worden naar de positieve punten binnen het Franse Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) om een gelijkaardig systeem in Vlaanderen in te voeren.

Tot slot hoop ik dat bij de nakende herziening van de pachtwetgeving aandacht wordt geschonken aan dit gegeven van de grondprijs.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits. (1)