Steeds meer wapens: ook een Vlaams probleem

“Uit cijfers van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat het aantal wapens steeds maar toeneemt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vlaanderen is enkel maar bevoegd voor de vergunningen van wapens voor sportief, recreatief en jachtgebruik, maar toch is dit evenzeer een Vlaams probleem.

Met het Vlaams Vredesinstituut beschikt onze regio over een instelling met de nodige knowhow en de nodige wetenschappelijke onderbouw.
De Vlaamse regering moet hier meer gebruik van maken om het beleid rond wapenbezit en de gevolgen ervan meer te stroomlijnen en er meer politieke aandacht aan te besteden
.  

Ik ondervroeg hierover Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir op dinsdag 29 juni 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

Volgens het Vlaams Vredesinstituut is de opvolging van de vuurwapens niet efficiënt genoeg en onvoldoende sluitend. Deze kan dus heel wat beter. Bovendien zijn de doorlooptijden te lang en worden er teveel administratieve fouten gemaakt worden. Tevens zou het opsporen van eventuele misbruiken ‘sputteren’.
Het Vlaams Vredesinstituut pleit voor een doorgedreven digitalisering , zodat bepaalde alarmbellen sneller en makkelijker kunnen afgaan.

Meer wapens hebben een invloed op de (on)veiligheid, zeker op het subjectief (on)veiligheidsgevoel.
Sommigen voelen zich veiliger met meer wapens, anderen net onveiliger
.

Tot nu toe heeft het Vlaams Vredesinstituut nog geen verder onderzoek gedaan of het toegenomen aantal wapens een invloed heeft op de criminaliteitsstatistieken.
Dat zou interessant zijn.

In haar antwoord volgt minister Zuhal Demir de analyse dat een goed en performant functionerend controlesysteem nodig is om het zoveel mogelijk inperken van de veiligheidsrisico’s verbonden aan vuurwapens te garanderen.
Momenteel onderzoekt zij samen met Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts om binnen de Vlaamse overheid een centrale dienst op te richten om een duidelijk zicht te krijgen op het aantal wapenvergunningen met welk doel (sport, recreatie of jacht). De voorwaarden voor de afgifte van dergelijke toelatingen zullen beter op elkaar afgestemd worden.

Ik zal de minister regelmatig herinneren aan haar belofte.
Ik vind dat er een concrete timing moet opgeplakt worden.

Eerder ondervroeg ik al minister Ben Weyts over de evaluatie van het sportschuttersdecreet.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister. (1)