Stalbranden serieus nemen

Stalbranden zijn een probleem, voor de getroffen landbouwers, maar ook voor de dieren.

Op dinsdag 14 september 2021 vond er in Sint-Niklaas andermaal een stalbrand plaats.
Alle 165.000 kooikippen, in drie kippenstallen, kwamen om het leven, uiteraard omdat ze in kooien opgesloten zitten.

Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw gaat het in 2021 al over de 19de stalbrand.

“Ik heb er al diverse mondelinge en schriftelijke vragen over gesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits en Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts. Maar tot nu toe zonder concrete resultaten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Noch de federale, noch de Vlaamse overheid beschikken zelfs over officiële cijfers van het aantal stalbranden en het aantal omgekomen dieren.
Laat staan dat er een beleid zou rond gevoerd worden.
Het zegt iets over de aandacht, die de overheid en de politiek ervoor hebben, gewoon schandalig!

Ik heb er tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 13 oktober 2021 nog maar eens een mondelinge vraag over gesteld aan minister Ben Weyts.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (1)