Stadsplan 2011 is er!

Het stadsbestuur ging met de firma Gentle N.V. de overeenkomst aan om ook in 2011 een uitgebreid stadsplan van onze stad uit te geven.

De goede ervaringen met deze firma in het verleden enerzijds en het streven naar actuele stadsplannen anderzijds, zijn de redenen voor deze samenwerking.

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Naast het plan op de voorzijde en het detailplan op de achterzijde, zijn er een aantal nuttige en praktische inlichtingen.
Deze gegevens komen regelmatig van pas voor de inwoners wanneer het plan op een vaste, goed bereikbare plaats bewaard wordt.
Voor bezoekers en toeristen hopen wij dat dit plan hun beter wegwijs maakt in het stadscentrum.

 

 

Er staat ook een kaart met de wandelroutes in Sint-Truiden op het plan.
Deze routes worden zelden gemarkeerd op een kaart, maar zijn daarom niet minder interessant.
Deze wandelroutekaart vervangt de traditionele kaart van de provincie Limburg met de knooppunten van het fietsroutenetwerk in Sint-Truiden.
Vermits Toerisme Limburg de exclusiviteit heeft op de kaart met het fietsroutenetwerk, mogen deze plannen niet meer opgenomen worden op dit stadsplan.”

 

 

Kaarten van het fietsroutenetwerk zijn te verkrijgen bij Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt 44 te 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 18 18.

 

 

Deze stadsplannen zijn inmiddels in heel Sint-Truiden huis-aan-huis bedeeld en alle bezoekers en/of toeristen aan onze stad kunnen er gratis één krijgen.
Ze liggen aan diverse baliediensten ter beschikking.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het voorwoord dat burgemeester Ludwig Vandenhove geschreven heeft voor het stadsplan 2011.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste Truienaren
Beste bezoekers

 

 

Het stadsbestuur ging met de firma Gentle nv de overeenkomst aan om ook in 2011 een uitgebreid stadsplan van onze stad uit te geven.

 

 

De goede ervaringen met deze firma in het verleden enerzijds en het streven naar actuele stadsplannen anderzijds, zijn de redenen voor deze samenwerking.

 

 

Naast het plan op de voorzijde en het detailplan op deze zijde, vindt u eveneens een aantal nuttige en praktische inlichtingen.
Hopelijk komen deze gegevens regelmatig van pas als u het plan op een vaste, goed bereikbare plaats bewaart.
Voor de toeristen en bezoekers hopen wij dat dit plan hun beter wegwijs maakt in het stadscentrum.
De ruilverkavelingswegen, die vorig jaar een naam gekregen hebben, zijn ook op het plan terug te vinden.

 

 

Deze stadsplannen worden huis-aan-huis bedeeld en alle toeristen en/of bezoekers aan onze stad kunnen er gratis één krijgen, aan de diverse baliediensten.

 

 

Mag ik tot slot de vele plaatselijke handelaars bedanken, die dit initiatief financieel ondersteunen.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester