Stadsbestuur Sint-Truiden neemt voormalig Refugiehuis van klooster zusters Ursulinen in erfpacht!

Onder impuls van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> is de erfpachtovereenkomst tussen de V.Z.W. Vereniging van zusters Ursulinnen, het bisdom van Hasselt, de V.Z.W. Museum Vlaamse Minderbroeders, de V.Z.W. Kant in Vlaanderen en de stad Sint-Truiden ondertekend.
"Ik ben hier bijzonder blij mee, deze overeenkomst biedt immers enkel maar voordelen voor de stad Sint-Truiden", aldus Ludwig Vandenhove.


Sint-Truiden is jaren de bakermat van de kant in België en Vlaanderen geweest dankzij de eerwaarde zusters Ursulinen.
Tientallen meisjes hebben daar de kantkunst geleerd.
Nu het voormalig Refugiehuis van de zusters Ursulinen in de Clockemstraat in erfpacht zal genomen worden door de stad Sint-Truiden met de bedoeling er een kantcentrum uit te bouwen, kan de stad Sint-Truiden deze rol opnieuw opnemen.

Het huidige klooster aan de Ursulinenstraat zal in de toekomst plaats maken voor een bouwproject met een gemengde functie van handel, diensten en wonen.
Het voormalige Refugiehuis blijft echter in zijn oorspronkelijke toestand bewaard en wordt door de V.Z.W. Vereniging van zusters Ursulinen voor een periode van 50 jaar in erfpacht gegeven aan de stad Sint-Truiden tegen de jaarlijkse betaling van 50,00 EUR. De stad Sint-Truiden geeft op haar beurt de locaties voor Kant in Vlaanderen en het Museum Vlaamse Minderbroeders voor een symbolische euro in erfpacht aan de respectievelijke V.Z.W.'s.

De stad Sint-Truiden heeft de bedoeling om - naast het eventueel vestigen van een aantal stadsdiensten, die nauw samenhangen met historische gebouwen, zoals bijvoorbeeld de erfgoedcel en de dienst monumentenzorg (wordt verder onderzocht) - hier een aantal functies rond kant uit te bouwen.
Gedacht wordt onder andere om de afdeling kant van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten (HABK) daar onder te brengen, cursussen en workshops te organiseren, tentoonstellingen rond kant te houden, etc.
Hierbij zal er nauw samengewerkt worden met de V.Z.W. Kant in Vlaanderen, die zich trouwens ook in dit Refugiehuis zal vestigen en zelf ook een aantal eigen activiteiten zal ondernemen.

Via deze operatie slaagt de stad Sint-Truiden er ook in om een belangrijk historisch gebouw in het centrum van de stad te behouden voor de toekomst, wat, gezien de functie van Sint-Truiden als  religieus centrum, zeer belangrijk is.
Door de erfpachtovereenkomst met de V.Z.W. slaagt de stad Sint-Truiden bovendien erin om dit te realiseren zonder veel bijdragen van de Sint-Truidense belastingsbetaler.
De herinnering aan kloosterordes levendig houden - naarmate er bepaalde religieuze gebouwen dicht gaan en/of kloosterordes verdwijnen en/of verhuizen - is trouwens ook één van de uitdagingen voor de stad Sint-Truiden.
Uiteraard kan dit het best via gebouwen en/of andere materiële en/of uiterlijke tekenen.

In dit Refugiehuis wil de stad Sint-Truiden ook een zo nauw mogelijke samenwerking met de V.Z.W. Museum Vlaamse Minderbroeders opbouwen.
De V.Z.W. Museum Vlaamse Minderbroeders beschikt immers ook over een unieke collectie liturgisch textiel.
Ook deze zal, samen met de vereniging Kant in Vlaanderen, op regelmatige tijdstippen kunnen tentoongesteld worden in dit voormalige Refugiehuis.

Deze erfpachtovereenkomst past ook perfect in de ambitie van de stad Sint-Truiden om zich als religieus-cultureel centrum te ontwikkelen.

Kortom, een nieuwe uitdaging voor de stad Sint-Truiden in het algemeen en voor al wie met cultuur en toerisme bezig is in het bijzonder.
Een extra troef voor de stad Sint-Truiden!