Stadsbestuur Sint-Truiden gebruikt (eens) gezond verstand

Het CD&V-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden ziet ervan af om de administratieve diensten van de stad Sint-Truiden onder te brengen op de Minderbroederssite. (1)

"Een logische keuze", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"De gemeenteraad van maandag 20 december 2021 heeft het licht op groen gezet om het stadskantoor te behouden op de huidige locatie, Kazernevest 13. Daar hebben wij als VOORUIT altijd voor gepleit en het stond eveneens in ons verkiezingsprogramma.

Er is beslist om een globale opdracht uit te schrijven om een visienota te ontwikkelen.
De geïnteresseerden moeten verplicht inschrijven met een bouwteam bestaande uit een ontwikkelaar, een architect, een landschapsarchitect, een aannemer, een onderhoudsfirma en een Informatie -en Communicatietechnologie (ICT)-partner.

Het project op de Minderbroederssite was voor VOORUIT onvoldoende realistisch en zou tot zeer hoge kosten geleid hebben.
Van bij de aanvang hebben wij onze twijfels geuit over de betaalbaarheid en het realiseren ervan en we krijgen nu gelijk.

En de Minderbroederssite nu?
Wat VOORUIT betreft, moet het Minderbroedersmuseum er zeker blijven en de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen.
Voor het overige moet er nagedacht en bekeken worden welke andere, bijkomende bestemmingen en/of activiteiten er kunnen plaatsvinden in het verlengde van het museum De Mindere. (2)
Wat ons betreft, zou dit bij voorkeur in de culturele en/of erfgoedsfeer moeten liggen.

In onze globale visie rond deze site van het administratief centrum zou de stad Sint-Truiden het oud Atheneum in de Zoutstraat 46 zelf in eigendom moeten houden. Zo zou op termijn heel het gebied tot een diensten- en administratieve zone kunnen uitgebouwd worden
Nu is het de bedoeling om dit gebouw te verkopen.
Een lokale overheid moet redeneren als een private persoon of bedrijf als het over patrimonium gaat. Die proberen tevens zoveel mogelijk eigendommen te verwerven in de omgeving van eigen gebouwen. En hier is het nog eenvoudiger: de stad is eigenaar. 

Als VOORUIT-fractie hebben wij ons onthouden op dit agendapunt, omdat er nog heel wat inhoudelijke en technische vragen zijn. Maar principieel staan wij achter deze keuze."

  • Foto: Google Maps.