Stad Sint-Truiden kiest voor 100% groene elektriciteit!

De bezorgdheid voor het milieu is al jaren een constante bij het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Er gebeuren tal van inspanningen om een milieuvriendelijk beleid te voeren. Zo wordt er een energieboekhouding bijgehouden (aan de hand hiervan kunnen abnormale verbruiken onmiddellijk opgespoord en verholpen worden), hebben er relightings plaatsgevonden in diverse gebouwen zoals het sportcomplex Sint-Pieter, de sporthallen, het administratief centrum en de bibliotheek, hebben we als stadsbestuur het Kyoto-protocol ondertekend, deelgenomen aan de dikke truiendag, enz.
Ook naar de bevolking toe stimuleren we duurzaam beleid door onder andere subsidies toe te kennen voor het plaatsen van zonnepanelen en -boilers, gratis energiemeters uit te lenen, gratis energiescans te laten uitvoeren (in samenwerking met Infrax), …

 

 

 

 

Doelstelling is om tegen 2012 0,7% van de stedelijke begroting te besteden aan duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking, drie beleidsdomeinen, die onder de bevoegdheid van burgemeester Ludwig Vandenhove vallen.

 

 

Op het vlak van de nutsvoorzieningen was de situatie tot op heden dat reeds 30% van de elektriciteit die de stadsdiensten verbruiken per jaar - of meer dan 1.133.000 kWh - afkomstig is van ‘groene’ energiebronnen.
70% van het verbruik kwam van de zogenaamde ‘grijze’ elektriciteitsbronnen of met andere woorden van fossiele brandstof.

 

 

“Na onderhandeling met de energieleverancier (SPE Luminus) zal vanaf 1 juli 2008 voor wat het eigen elektriciteitsverbruik van de stadsdiensten betreft de stad Sint-Truiden voor 100% gebruik maken van groene energie.
Op jaarbasis komt dit neer op meer dan 4.400.000 kWh!”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

De winst aan groene energie kost de belastingbetaler niets meer.