Spreken is zilver, communiceren is goud!

Onder deze titel organiseerde het centrum voor Politiestudies (vzw) op dinsdag 17 februari 2009 een studiedag in het Huis van Limburgse Ondernemers (VOKA) te Hasselt.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was de enige politicus, die er het woord voerde met een bijdrage ‘Kan de burgemeester een rol spelen in het interne communicatiebeleid?’.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tussenkomst van Ludwig Vandenhove.

 

 

Interne communicatie bij de lokale politie: de rol van de burgemeester!

 

·        Interne communicatie is belangrijk in elke (grote) organisatie, maar is ook meestal een probleem. Dat is tevens mijn persoonlijke ervaring na meer dan 14 jaar burgemeester van de stad Sint-Truiden.

 

·        Een burgemeester en/of het politiecollege moet het beleid (mee) uittekenen, samen met de korpschef, qua interne communicatie binnen de lokale politie.
De implementatie in de praktijk en op het terrein is de verantwoordelijkheid van de korpschef (bijvoorbeeld (dag)boodschappen op de screensavers van de computers, memorystick - als nieuwjaarscadeau 2009 - met belangrijke documenten, die de werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken aangaan zoals het zonaal veiligheidsplan, etc).
Deze stelling is ingegeven door mijn algemene houding dat politici het beleid moeten bepalen en hiervoor ook democratisch en politiek verantwoordelijk zijn, maar dat de operationele taken een zaak zijn van de korpschef
Ik weet dat heel wat collega-burgemeesters hier anders over denken.
Een probleem is hier soms het eigen taalgebruik van politiemensen. Hier zou dan ook in de opleiding aandacht moeten aan besteed worden.

 

·        Bij de interne communicatie moet er een onderscheid gemaakt tussen het bestuurlijke aspect en strafrechterlijke aangelegenheden.
Strikt genomen en zelfs wettelijk kan dit onderwerp van de interne communicatie (voor burgemeesters) enkel betrekking hebben op het bestuurlijke aspect.

 

·        Een goede interne communicatie is één van de onontbeerlijke voorwaarden (misschien wel de belangrijkste!) om tot een integraal veiligheidsbeleid te komen.
Deze interne communicatie moet de betrokken personeelsleden, én bij de gemeente-/stadsdiensten, én bij de lokale politie mee overtuigen van het belang van leefbaarheid/integrale veiligheid
(Informatica)systeem van zogeheten gecontroleerde opmerkingen (go’s) met systematische terugkoppeling per brief naar de vraagsteller met de stand van zaken qua oplossing van het probleem/de vraag.

 

·        De visie rond interne communicatie op het vlak van het integraal veiligheidsbeleid wordt bepaald door de rol, die je als burgemeester weggelegd ziet voor de lokale politie in de aanpak van de leefbaarheid/integrale veiligheid.
In mijn visie moet de lokale politie hiervan de spil vormen (zo doen wij het ook in Sint-Truiden), in tegenstelling tot de houding hierrond van heel wat collega-burgemeesters en korpschefs.

 

·        Mij lijkt, weliswaar met heel wat praktische en andere problemen (bijvoorbeeld de bevoegdheidsverdeling binnen een college van burgemeester en schepenen), de burgemeester de enige, die beleidsmatig de interne communicatie met het oog op leefbaarheid/integrale veiligheid kan trachten aan te sturen.
In de praktijk en/of op het terrein spelen de gemeente-/stadssecretaris en de korpschef hierin een cruciale rol.

 

·        Als burgemeester ben ik een grote voorstander van alle vormen van bestuurlijke handhaving en vind ik dat het arsenaal aan middelen in België grondig uitgebreid zou moeten worden. Zo werk ik momenteel aan een wetsvoorstel gelijkaardig aan het Nederlands ‘Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur’ (BIBOB)-systeem.
Hierbij zou de discussie wel eens kunnen zijn of de burgemeester, die in tegenstelling tot Nederland (ambtenaar), in België een politicus is, mag beschikken over bepaalde informaties.
Voor alle duidelijkheid: als het gemeentelijk/stedelijk niveau en/of de politiezone het weet, volstaat dat voor mij. Ik wil met andere woorden geen debat over al dan niet meer informatie en/of bevoegdheden voor de burgemeester.

 

·        Het thema is weliswaar interne communicatie, maar in het kader van leefbaarheid/integrale veiligheid kan die niet los gezien worden van de externe communicatie (bijvoorbeeld TV-schermen met boodschappen in het politiehuis).

 

·        Zie ook de bijdrage “Zonaal veiligheidsplan: (g)een integraal veiligheidsplan?” in ‘Cahiers Integrale Veiligheid, Beleidsplannen: verheerlijkt en verwenst’, Arne Dormaels en Patricia Scharff (eds.), uitgeverij Politeia, 2008.

 

Indien u de slides wenst te ontvangen, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gebruikt heeft bij zijn uiteenzetting, volstaat het een e-mail te sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.