Spreken voor de Boerenbond (BB)

Op dinsdag 21 september 2021 was Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove te gast op het provinciaal bestuur van de Boerenbond (BB) Limburg in Hasselt (Ontmoetingscentrum Rapertingen, Luikersteenweg 395).

“Niets wat ik zo graag doe als gaan spreken en debatteren”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar nu was het wat ongewoon, ik was zelfs een beetje nerveus ondanks mijn lange politieke ervaring. Met de actuele perikelen rond de landbouw, met onder andere de mest- en de stikstofproblematiek, was het toch een beetje ‘in het hol van de leeuw’ gaan spreken.

Ik was uitgenodigd door de BB na een aantal verklaringen van mij in de pers rond het vergunningenbeleid voor grote landbouwbedrijven.
Nationaal BB voorzitter Sonja De Becker had mij toen in een OPINIE verwetenover de landbouw en de landbouwers te spreken, maar niet met hen”. (1) Niets is nochtans minder waar: in mijn periode als burgemeester van Sint-Truiden en als Limburgs gedeputeerde heb ik heel wat overleg gepleegd met de landbouwsector in het algemeen en de fruitsector in het bijzonder. Bovendien heb ik begin december 2020 nog overlegd met de Groene Kring Limburg, de jongerenafdeling van de BB.

Het was een goed en rustig gesprek, maar ik heb nog maar eens gemerkt hoe moeilijk het tegenwoordig in Vlaanderen is om een sereen debat over landbouw te voeren. Ik merk dat zelfs in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement, nochtans de plaats waar zo een debat met het oog op de lange termijnontwikkeling van de landbouw in Vlaanderen zou moeten mogelijk zijn.

Ik blijf geloven in de toekomst van een duurzame, meer ecologische landbouw, die minder nadelen heeft voor de leefomgeving, het leefmilieu, de natuur en het klimaat. En die andere landbouw kan hand in hand gaan met een bepaald verdienmodel.
De visie, die wij als VOORUIT over landbouw hebben, is niet tegengesteld aan inkomenszekerheid voor de populatie van de boeren. Maar het is duidelijk dat zij daar niet van overtuigd zijn, ook ik heb hen niet kunnen overtuigen.
Vasthouden aan de huidige aanpak is voor mij een te defensieve houding, die op termijn, sneller als de BB denkt, negatieve structurele gevolgen gaat hebben voor de sector.
De publieke opinie, de bevolking en de consumenten, worden kritischer en kritischer en die slinger gaat niet snel een andere richting uitgaan.

Ik begrijp de landbouwfamilies, die opkomen voor hun eigen bedrijf, hun eigen zekerheid. Dat is echter de tegenstelling tussen ons als politici en beroepsorganisaties.
Politici moeten het algemeen belang verdedigen.
Het komt erop neer dat de overheid, de politiek moet inschatten wat de maatschappelijke kost is van het huidige landbouwmodel.

Ik ben verwonderd dat de BB blijkbaar van de eigen achterban te horen krijgt dat ze niet voldoende doen voor hun leden. Zo begrijp ik dat zij inderdaad tussen twee vuren zitten: de leden en de publieke opinie.

Alleszins is het belangrijk dat er blijft gesproken en overlegd worden en dat elke betrokken partij met argumenten pro en contra de andere probeert te overtuigen.

Voor mijn uitéénzetting ter inleiding van de discussie heb ik
mij gebaseerd op het artikel in Samenleving en Politiek van april 2021 (SAMPOL)  ‘Vooruit naar een ander landbouwmodel’.
De hoofdlijnen:
-kleinschaliger, maar rendabel;
-een kleinere landbouw om de natuur te beschermen;
-een kleinere landbouw om de natuur te beschermen;
-een ander soort landbouw.
Afhankelijk van in welke tak van de landbouw een persoon en/of bedrijf actief is, worden die algemene principes anders ingevuld.”

Hieronder kan u het schema terugvinden dat ik gebruikt heb voor mijn inleiding.