Spreekt minister Zuhal Demir de waarheid?

Waar gaat het over?
Vlaams minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft in de pers een aantal verklaringen gedaan over de varkensproductie in Vlaanderen.

Samengevat en parafraserend: er moet een andere landbouwpolitiek komen, ook in de varkenssector. En zij heeft een aantal cijfers genoemd.

“Uiteraard hangt dit samen met heel het debat over de stikstofproblematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Er waren een aantal vragen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van woensdag 6 juli 2022, ook vanuit de cd&v als meerderheidspartij, omtrent die uitlatingen. 

Ik deed de tussenkomst namens VOORUIT.
Hoofdelementen? Inhoudelijk akkoord met de minister, maar de cijfers kloppen inderdaad niet.
Vragen? Is er nog een stikstofakkoord binnen de Vlaamse regering? Wat is de timing met alle bezwaarschriften, die zijn binnengekomen, vooral via de Boerenbond (BB), van dat eventueel stikstofakkoord?”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)