SPOTS april 2011 in de brievenbus!

Deze dagen valt SPOTS, het periodiek tijdschrift van sp.a Sint-Truiden, weer in de brievenbus.
Naast een aantal Vlaamse en Limburgse dossiers, wordt er vooral aandacht besteed aan Sint-Truidense politieke items.

De artikels handelen onder andere over de verschillende inspanningen om de stad proper te houden, over het politiek en publiek debat rond een nieuwe sporthal, over het nieuwe woonzorgcentrum en over de uitbreiding van de ecologische moestuin ‘De Waterkuil’ in Zepperen.

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integrale voorwoord dat Ludwig Vandenhove schreef voor deze editie van SPOTS.

 

 

Beste Truienaar

 

 

Gemeenten en steden hebben het financieel moeilijk, ook de stad Sint- Truiden.
Dit blijkt nog maar eens uit de begroting 2011.

 

 

Sint-Truiden wordt hier nog eens extra benadeeld door de grote oppervlakte.
Wij zijn de grootste stad van Limburg.
Ter illustratie slechts één cijfer: Sint-Truiden heeft 360 kilometer wegennet, gelijkaardige gemeenten/ steden in Vlaanderen 161, en in Limburg 209.
Dit heeft een belangrijke impact op de uitgaven, zoals personeels- en werkingskosten en investeringen.
De strenge winters van de laatste jaren, met alle problemen qua ijzelen sneeuwbestrijding, hebben dit nog maar eens bevestigd.

 

 

De burger heeft recht op een goede dienstverlening en gemeenten/ steden moeten dit kunnen blijven garanderen.

 

 

Er zal structureel iets moeten gebeuren met de financiën van gemeenten/steden.
Ofwel moeten er nieuwe bijkomende inkomsten gevonden worden (bijvoorbeeld meer middelen vanuit de Vlaamse overheid), ofwel moeten gemeenten/steden hun dienstverlening afbouwen.
Wat dat eerste betreft, is het bijvoorbeeld tekenend dat de verhoging van toelagen aan gemeenten/steden via het zogeheten Gemeentefonds voor dit jaar al meer dan op zijn door de indexaanpassing voor de lokale ambtenaren en de stijging van de energieprijzen.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

uw burgemeester
Ludwig Vandenhove