Sport in de breedte!

“ ‘Sport in de breedte’ ondersteunen, is en blijft de taak van een gemeentelijke/stedelijke sportraad.”, zei burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de stedelijke sportraad van Sint-Truiden tijdens de academische zitting op vrijdag 14 mei 2010 in/> de historische Academiezaal.


De stedelijke sportraad is er om er mee voor te zorgen en om druk uit te oefenen op het stadsbestuur dat iedereen haar/zijn sport zo goedkoop mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en in zo ideaal mogelijke omstandigheden kan uitoefenen.
Dit kan gaan om sportbeoefening in clubverband, maar evenzeer in familiale context en/of met vriendinnen en/of vrienden.

Dit is echt ‘sport in de breedte’, een principe wat ik al verkondig en in de praktijk toepas sinds ik burgemeester van de stad Sint-Truiden ben vanaf 1 januari 1995. Kijk bijvoorbeeld maar naar de site van het kasteeldomein ‘Terbiest’, waar nu heel wat sporten mogelijk zijn, die vroeger in Sint-Truiden geen mogelijkheden (meer) hadden (bijvoorbeeld boogschieten, duivensport, sportschieten, etc.).
Zie onder andere de tekst ‘Overdekking schietstand boogschutters en petanquevelden op het domein Terbiest in Sint-Truiden’!’ van 15 mei 2009 op deze website.

Specifieke doelgroepen, zoals jeugd, personen met een handicap of senioren, zijn hierbij van bijzonder belang.  Zo blijf ik dromen van jongerenprojecten voor de belangrijkste sporten, zoals het project FC Hesbania voor het voetbal, waarvoor ik in 1995, vlak na mijn aantreden als burgemeester, het initiatief genomen heb.
Zie onder andere de teksten ‘12e editie J-Day andermaal een groot succes!’ van 26 maart 2008 en ‘13e editie J-Day groot succes ... ondanks!’ van 21 maart 2009 op deze website.

Deze uitgangspunten moeten we voor ogen houden als we toekomstplannen uittekenen voor bijkomende, toekomstige sportinfrastructuur.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik denk dan in de eerste plaats aan minimum één bijkomende sporthal.”
Zie de tekst ‘Sp.a wil het gevoerde sportbeleid verder zetten!’ van 28 oktober 2009 op deze website.

En dat mag (belastings)geld kosten, dit is nu éénmaal de taak van de overheid.

Voor het overige wil ik een dikke proficiat zeggen aan al diegenen, die mee ingestaan hebben voor de praktische en inhoudelijke organisatie van deze academische zitting.
Op het gevaar af namen te vergeten, wil ik zeker voorzitter Tony Cleynen en de professoren Valère Stijnen en Roland Renson, beiden Truienaren, bedanken. Deze laatsten zorgden er immers voor dat de sportgeschiedenis van Sint-Truiden via een powerpoint-presentatie op een bijzonder originele manier werd voorgesteld.

Snapt de nieuwe alternatieve meerderheid van CD&V en Open VLD dan niet dat ze door de huidige bezuinigingsmaatregelen, onder andere op de subsidiereglementen voor sportinfrastructuur, de ‘echte sport’ en ‘de sport in de breedte’ moeilijker, zoniet onmogelijk maakt?
Zie onder andere de tekst ‘Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!’ van 9 april 2010 op deze website.

Maar ondertussen op de eerste rij zitten tijdens de academische zitting naar aanleiding van 40 jaar stedelijke sportraad in Sint-Truiden.
Je moet maar durven, hypocrieter kan niet!”, besluit een ontgoochelende Ludwig Vandenhove.