Spelregels voor een aangename, propere en veilige buurt!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuwe brochure uitgebracht: ‘Spelregels van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor een aangename, propere en veilige buurt’.

In deze brochure is het nieuwe politiereglement betreffende de openbare rust en netheid, veiligheid en gemak van doorgang opgenomen.
Om het geheel luchtig te houden, zijn de teksten geïllustreerd met cartoons van Dré Mathijs, huiscartoonist van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Zo weinig mogelijk (regels hebben maar zin als ze kunnen gecontroleerd worden!) en duidelijke reglementen voor alle burgers van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, ze maximaal handhaven en desgevallend optreden/verbaliseren: dat is de bedoeling van deze vernieuwde brochure.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de politieraad en het politiecollege van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
“In het kader van ons globaal plan qua integrale veiligheid/ons leefbaarheidsplan is deze publicatie een belangrijk middel.”

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom en/of Nieuwerkerken

 

 

Voor u ligt het boekje, waarin op een overzichtelijke manier alle politiereglementen van de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zijn neergeschreven.

 

 

Leefbaarheid en veiligheid in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zijn op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen en van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, maar zijn ook de verantwoordelijkheid van de burgers, de inwoners zelf. Immers, ergens eindigt de verantwoordelijkheid van de overheid en begint deze van de burgers.

 

 

Burgers en/of inwoners moeten de voorgeschreven regels en politiereglementen respecteren en zoveel mogelijk trachten het goede voorbeeld te geven.
Enkel indien dit niet gebeurt, moet de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken optreden.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kan niet alles zien en overal tegelijkertijd aanwezig zijn, vooral omdat Sint-Truiden qua oppervlakte de grootste stad van Limburg is, om dan nog niet te spreken van Gingelom en Nieuwerkerken.
Mede daarom hebben we nog meer dan in andere gemeenten en steden uw ogen en vooral uw burgerzin nodig.
Door aan ons alle onregelmatigheden, die u opmerkt, te melden, draagt u uw steentje bij aan de leefbaarheid en de veiligheid.

 

 

Vermits wij als gemeentebesturen en lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken regels voor een geordend en veilig samenleven vastleggen, moeten wij ook de verantwoordelijkheid ervoor dragen en de handhaving ervan afdwingen ten aanzien van die burgers, die deze niet respecteren en op die manier voor overlast zorgen voor andere burgers.

 

 

De burger wil terecht dat er snel opgetreden wordt tegen overtreders, uiteraard zeker tegen de grote, maar ook tegen diegenen, die allerlei kleine vormen van overlast bezorgen, zoals hondenpoep, nachtlawaai, sluikstorten, etc.

 

 

Sedert 2005 beschikken lokale overheden over de zogeheten Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zodat dit soort overtredingen niet meer naar de rechtbank moet, maar er onmiddellijk kan gesanctioneerd worden via geldboetes.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken stelt overtredingen vast, maar de sanctionerende ambtenaar van de desbetreffende gemeente/stad legt de boetes op.
In onze politiezone zijn we grote voorstander van deze aanpak, met andere woorden van het zogeheten ‘lik-op-stuk-beleid’.
We zijn één van de zones die deze GAS toepassen, en daarmee nog steeds in de minderheid in Limburg zijn.
In zijn functie als federaal parlementslid heeft burgemeester Ludwig Vandenhove meegewerkt aan de totstandkoming van deze GAS-wetgeving en vooral aan de mogelijkheid om deze in de praktijk toe te passen.
Persoonlijk is hij trouwens voorstander van het gegeven dat deze GAS-wetgeving nog uitgebreider zou kunnen toegepast worden.

 

 

In deze geactualiseerde brochure vindt u een overzicht van alle politiereglementen met betrekking tot gemak van doorgang, openbare rust en veiligheid, die in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken van toepassing zijn en die elke bewoner van de politiezone moet respecteren.
Het gaat over een beperkt aantal reglementen. Reglementen hebben immers maar zin als ze effectief toegepast en gecontroleerd kunnen worden!
In de mate van het mogelijke, uiteraard heeft elke gemeente zijn eigenheid, zijn de politiereglementen van de 3 gemeenten zoveel mogelijk op mekaar afgestemd.

 

 

Merkt u bepaalde onregelmatigheden op die voor overlast zorgen en/of die de leefbaarheid en/of het veiligheidsgevoel in uw buurt beïnvloeden, aarzel dan niet om het te melden aan de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, die permanent 24/24 uur bereikbaar is via het algemeen telefoonnummer: 011-70 19 11.
Tijdens de dag kan u terecht in het politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden, bij de politieposten in Gingelom en Nieuwerkerken en/of bij uw wijkinspecteur, die over een persoonlijk gsm-nummer beschikt.

 

 

Samenwerken aan een leefbare en veilige politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: daar komt het op aan en dat moeten we allen samen bereiken!

 

 

De brochure ‘Spelregels van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor een aangename, propere en veilige buurt’ kan op www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be gedownload worden. U kan ook een papieren versie van de brochure aanvragen bij Eef L’hoest, adviseur bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, op het nummer 011-70 19 03, via communicatie@poltrudo.be of via burgemeester@sint-truiden.be.