sp.a-nieuwjaarsreceptie Sint-Truiden groot succes!

“Door je politieke tegenstanders in het defensief gedrukt worden, is de beste motivatie voor de militanten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


“Dit is nog maar eens gebleken tijdens de nieuwjaarsreceptie van sp.a-Sint-Truiden in de parochiezaal van Engelmanshoven op zondag 11 januari 2009.
Niet alleen was er de grote opkomst, maar ook de strijdlustige sfeer!”

Als Lijst Burgemeester (sp.a-GROEN!) is de aandacht voor buurten, dorpen, deelgemeenten en wijken een beleidsprioriteit.
Als je dit beleidsmatig doet, dan moet je ook als partij het voorbeeld geven.
Dit is de reden waarom we jaarlijks van locatie wisselen met onze nieuwjaarsreceptie, waarbij we de verschillende buurten, dorpen, deelgemeenten en wijken van Sint-Truiden proberen aan te doen.

“Het doet goed om, in de huidige politieke moeilijke omstandigheden in Sint-Truiden, te weten dat de militanten, maar ook de bevolking, achter u staan.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Tijdens de sp.a-nieuwjaarsreceptie werd het woord gevoerd door Peter Vanvelthoven, sp.a-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die het had over de huidige nationale politiek en de komende verkiezingen van juni 2009.
Schepen
Filip Moers/>, tevens sp.a-voorzitter van Sint-Truiden, ging in op de sp.a-realisaties in het beleid van het afgelopen jaar en stond uiteraard ook stil bij de huidige politieke problemen in Sint-Truiden en bij de strafklachten, die Open VLD-schepen
Roland Duchatelet/> zowel tegen hemzelf, als tegen burgemeester Ludwig Vandenhove,  ingediend heeft.

“Deze sp.a-nieuwjaarsreceptie heeft én qua opkomst én qua mentaliteit nog maar eens duidelijk gemaakt dat de sp.a-Sint-Truiden in staat is om terug te vechten.
We zijn als partij ooit klein begonnen, zijn iets geworden door hard te werken en te vechten, waarom zouden we dit nu niet meer kunnen?”, besluit Ludwig Vandenhove.

De foto's van de sp.a-nieuwjaarsreceptie vindt u op de site http://picasaweb.google.nl/MarleenThys.