Soepel, maar consequent!

“Soepel, maar consequent. Zo zal ik omgaan met milieuvergunningsdossiers, die ik als bevoegd gedeputeerde te behandelen krijg.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 “Mijn houding in het zandwinningsdossier van de ‘Grindmaatschappij Rekin’ is hier een goed voorbeeld van: een goedkeuring onder strenge randvoorwaarden.
Eenzelfde houding neem ik aan bij milieuvergunningsaanvragen voor windmolens.

Hoewel er strikt genomen enkel met  milieutechnische elementen rekening mag gehouden worden, kunnen er wat mij betreft uitzonderlijk andere spelen, zoals de huidige sociaal –economische toestand in Limburg.
Elke (nieuwe) tewerkstelling is meegenomen.” 

Hieronder vindt u het artikel dat hierover in Het Belang van Limburg is verschenen op donderdag 21 februari 2013 en waarin Ludwig Vandenhove uitgebreid aan bod komt.

Groen licht voor 20 jaar zandwinning

De provinciale deputatie heeft groen licht gegeven voor nog eens 20 jaar zandwinning in de bestaande grindplas in Kessenich. Grindmaatschappij Rekin moet zich wel houden aan strenge voorwaarden. Zo mag Rekin de oevers niet steiler maken dan toegelaten door de Vlaamse milieuwetgeving.
De baggerboten op de grindplas Boterakker/Vissenakker zullen nog even blijven liggen. Zoveel is zeker nu de provinciale deputatie woensdag de milieuvergunning van grindmaatschappij Rekin vernieuwde. Met deze vernieuwde vergunning mag Rekin de enorme plas theoretisch tot een diepte van 50 meter uitgraven.
"Eerst zullen we het commerciële bouwzand winnen", zegt Franck Liebens, directeur bij grindmaatschappij Rekin. "Dat zit tot op een diepte van 18 tot 19 meter.
Nog niet heel de plas is op dit moment zo diep. In het deelgebied Vissenakker hebben we al een deel gewonnen, maar in Boterakker nog niet. Onder dat bouwzand zit vulzand. Dat is kwalitatief slechter zand dat we niet op de markt kwijtkunnen. Het vulzand mag ook enkel gebruikt worden om aanvullingen te doen in het gebied zelf. We zullen dus pas tot 50 meter diepte gaan, als de nood aan vulzand zich hier stelt", zegt Liebens. Die diepte brengt immers ook potentiële gevaren met zich mee, weet ook bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a).
"Als nuchtere burger was mijn eerste zorg om te voorkomen dat de grotere diepte voor stabiliteitsproblemen zou kunnen zorgen", zegt Vandenhove. "Dit is immers het eerste gebied waar tot zo diep zand kan worden gewonnen."

Oevers
Daarom krijgt Rekin strenge voorwaarden opgelegd. Voorwaarden waar ook de gemeente al op had aangedrongen in haar advies aan de provincie. "Rekin vroeg een afwijking op de Vlaamse milieuwetgeving.
Ze wilden de oevers steiler maken, zodat ze korter bij de rand dieper konden gaan. Dat hebben we niet toegestaan. Het onderwatertalud moet heel geleidelijk dalen", zegt Vandenhove. "Daarnaast zullen we ook elke zes maanden met alle adviesverlenende overheden samenzitten met Rekin om de voortgang van het project te bekijken."

Belasting
Ook de gemeente Kinrooi is tevreden met de beslissing van de deputatie. "We zijn tevreden dat de provincie de strenge voorwaarden volgt die wij hadden gevraagd", zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V). Daarnaast levert de ontginning ook een aardig zakcentje op voor de gemeente. Op elke ton afgevoerd zand, heft de gemeente 0,68 euro belasting. Afhankelijk van wat Rekin bovenhaalt, kan dat al snel gaan over een opbrengst van enkele honderdduizenden euro per jaar. En het zand kan er snel zijn.
"Van zodra we de vergunning in de bus hebben, willen we van start gaan", aldus Franck Liebens.

Zie onder andere ‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’ van 18 februari 2013 op deze website.

 

 

Tags: