Socialisten zijn tegen uitzendarbeid in lokale besturen

De Vlaamse regering heeft beslist om uitzendarbeid bij lokale en bovenlokale besturen mogelijk te maken.

"Ik ben daartegen", zegt gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove.
"Ik zal dit zolang mogelijk proberen tegen te houden bij de provincie Limburg.

De impact van de private interim sector is al enorm groot.
Europese Unie (EU) of niet, ik begrijp dit als Socialist nog altijd niet. En nu dit ook nog."

Hieronder vindt u het persbericht.

Persbericht sp.a Limburg – 16/12/2016

Socialisten zijn tegen uitzendarbeid in lokale besturen

De Vlaamse Regering besliste afgelopen vrijdag 2 december om uitzendarbeid bij lokale en bovenlokale overheidsinstanties mogelijk te maken. ACOD en sp.a Limburg zijn niet te spreken over deze maatregel: “De overheid moet het goede voorbeeld geven. Dat doe je niet door arbeidsonzekere contracten te implementeren in lokale besturen. We zullen onze lokale bestuurders dan ook oproepen om deze mogelijkheid niet te benutten”, zeggen Ludwig Vandenhove, Els Robeyns en Guy Graulus.

“ACOD gaf, net als de andere vakbonden overigens, al een negatief advies op het ontwerpdecreet”, vertelt Guy Graulus, intersectoraal secretaris van ACOD Limburg. “De overheden beschikken vandaag immers al over voldoende mogelijkheden om af te wijken van statutaire tewerkstelling.”

“Overheden moeten het goede voorbeeld geven en bevestigen dat interim-arbeid niet duurzaam is. Bovendien twijfel ik er sterk aan dat interim arbeid zou bijdragen aan een betere dienstverlening, integendeel. Ik zal in Wellen dan ook geen gebruik maken van deze nieuwe decretale mogelijkheid”, zegt burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Els Robeyns.

“Ik sluit me daar, wat de provincie betreft, bij aan”, aldus gedeputeerde van personeel Ludwig Vandenhove. "Deze maatregel zet de deur naar willekeur inzake aanwervingspolitiek terug op een kier. Als socialisten willen we sterke lokale besturen, die rechtszekerheid voor het personeel, onafhankelijkheid en continuïteit garanderen. Uitzendarbeid past onder geen enkel beding in dat plaatje.”