Sociale woningen: toegankelijkheid moet beter

Het blijkt dat slechts een kleine minderheid van de sociale woningen aangepast is voor personen met een handicap en/of voor bejaarde mensen. (1)

Binnen de sociale woningbouw zou hier permanent aandacht moeten voor zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Vandaar mijn voorstel om elk nieuw project te laten screenen op toegankelijkheid door Inter Vlaanderen.
Ik zal hierover Vlaams minister Matthias Diependaele ondervragen in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed in het Vlaams parlement.”

Hieronder vindt u de perstekst.

“Onderwerp woningen aan een toegankelijkheidstest”

 

Uit cijfers die Vlaams Minister van Wonen Matthias Diependaele onlangs vrijgaf, blijkt dat slechts 1,6% van de 155.000 sociale woningen aangepast is aan rolstoelgebruikers. Limburg doet het iets beter met ongeveer 2,5 procent aangepaste woningen, maar ook daar is de weg nog lang. Volgens Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) zijn er dringend maatregelen nodig. “De Vlaamse Overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.”

Drempelvrij

Op de 155.000 sociale woningen zijn er dus slechts 2.500 woningen met een absolute toegankelijkheid. De sector nuanceerde de cijfers door te stellen dat er ook een groot aantal woningen is met gedeeltelijke toegankelijkheid. Deze komen ook in aanmerking voor mensen met een bepaalde soort van handicap. Die uitleg is volgens Vandenhove niet overtuigend. “De wachtlijsten voor sociale woningen zijn ellenlang en bevatten ook veel mensen met een zware handicap. Het zou zeer jammer zijn als zij, wanneer ze eindelijk aan de beurt zijn, in een slecht toegankelijke woning terecht komen. Onze partij streeft een inclusieve samenleving na. Een drempelvrij woonpatrimonium mag daarin niet ontbreken.”

Toegankelijkheidstest

Om de toegankelijkheid te verhogen stelt het parlementslid een test voor. “Bij elk nieuw bouwproject zou er een grondige controle moeten gebeuren, waarbij sociale woningen onderworpen worden aan een toegankelijkheidstest.” Volgens Vandenhove is Inter – het non-profit expertisecentrum dat een betere toegankelijkheid tussen mens en omgeving nastreeft -  hiervoor de ideale partner. “Ik stel een overeenkomst tussen de huisvestingsmaatschappijen en Inter voor, waarbij die laatste nieuwe woningen onderwerpt aan een grondige toegankelijkheidscheck-up, zodat mensen met een fysieke beperking aanspraak kunnen maken op een toegankelijke en degelijke woning.”

Private markt

De toegankelijkheidsproblemen reiken verder dan personen met een handicap op de sociale huisvestingsmarkt. De vergrijzing brengt ook op de private markt tal van problemen met zich mee. Ook daar moeten volgens Vandenhove middelen vrijgemaakt worden. “Oudere mensen moeten de mogelijkheid krijgen om hun bestaande woning aan te passen aan hun veranderende leefomstandigheden.” Maar daar moet het volgens het parlementslid niet ophouden. “Ook jongere gezinnen moeten gesensibiliseerd worden. Ze kunnen gebruik maken van meegroeiwoningen.” Dat zijn woningen die de structuur en flexibiliteit hebben om mee te groeien met veranderende leefomstandigheden.

Overheid

Vandenhove concludeert met te zeggen dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “De Vlaamse Overheid beheert de sociale bouwmaatschappijen en de zorgsector. De regering beweert een coherent en consistent toegankelijkheidsbeleid na te streven. Dan wil ik daar graag bewijzen van zien. In het ideale geval worden alle woningen toegankelijk gemaakt, maar start alvast met minimale aanpassingen, die op termijn uitgebreid kunnen worden.” Het parlementslid beweert dat een toegankelijkheidstest en de inzet op groeiwoningen alvast een goede start zouden zijn.