Sociale woningen moeten toegankelijker worden!

“De Vlaamse overheid moet de nodige inspanningen doen opdat sociale woningen beter toegankelijk zouden zijn voor bejaarde personen en voor personen met een handicap”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a)

“Nu gaat het over een zeer beperkt aanbod: 2284 aangepaste woningen voor gans Vlaanderen met een groot onderscheid tussen provincies en sociale bouwmaatschappijen onderling.
Enkele cijfers: gemiddeld 1,6 % voor gans Vlaanderen, voor Limburg bedraagt het gemiddelde 2,5%.”

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover bevoegd minister van Wonen Mathias Diependaele op donderdag 16 januari 2020 in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement.

Er is een onderscheid tussen aangepaste woningen waar personen met een handicap echt kunnen wonen en toegankelijke woningen voor personen met een handicap.
Bij nieuwbouw zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen al sedert 2008 verplicht om ervoor te zorgen dat de woningen toegankelijk zijn.
Bij renovatie is dat momenteel nog niet verplicht.

Ludwig Vandenhove heeft aangedrongen om samen met INTER (Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een minimum aantal criteria uit te werken, waarmee sociale huisvestingsmaatschappijen bij nieuwbouwprojecten of renovaties
rekening zouden moeten houden.

De minister heeft toegezegd om te onderzoeken om een dergelijke toegankelijkheidstool te ontwikkelen.

“Het is ook belangrijk dat het onderscheid tussen de diverse bouwmaatschappijen wordt weggewerkt, zodat elke persoon met een handicap of een bejaarde de kans krijgt om in een aangepaste woning te gaan wonen, liefst in de eigen gemeente.

Qua sociaal contact en strijd tegen de eenzaamheid is dat belangrijk.

Wordt vervolgd.”, besluit Ludwig Vandenhove.

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.