Sociale woningen, ja maar...!?

“Op vrijdag 19 december 2008 werd officieel het sociaal woningbouwproject ‘Residentie Sint-Pieter’ geopend.
Het gaat hierbij om een gecombineerd project van 39 huur- en 10 koopappartementen van respectievelijk de coöperatieve vennootschap (cv) Nieuw Sint-Truiden en cv Kleine Landeigendom.
Zulke combinatie is belangrijk om een goede sociale mix van bewoners te realiseren.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het tekort aan sociale woningen in Vlaanderen is gigantisch. Het is ook één van de redenen van het armoedeprobleem en/of waarom mensen zich ‘niet goed in hun vel voelen’. Immers, een plaats waar je je knus, rustig, veilig, etc. voelt, is één van onze basisbehoeften.

 

De Vlaamse regering heeft tegen 2020 45.000 bijkomende sociale woningen beloofd, maar aan het investeringsritme van vandaag kan die belofte nooit worden waargemaakt. Zo was er bijvoorbeeld op donderdag 8 januari 2009 nog een actie in het Vlaams parlement door de indieners van een verzoekschrift voor een ‘gedurfd plan voor betaalbaar wonen’, die uitgerekend hebben dat, als de Vlaamse regering tegen het huidig ritme blijft investeren in sociale woningbouw, die 45.000 woningen pas op een termijn van 38 jaar zullen gerealiseerd worden. De actiegroep heeft bij die gelegenheid ook meer dan 15.000 handtekeningen afgegeven (ik heb die petitie ook zelf meegetekend en ondersteun deze groep actief!).

 

 

“Dit is precies één van de punten, waar ik op ingegaan ben tijdens mijn korte toespraak naar aanleiding van de opening van het sociaal bouwproject ‘Residentie Sint-Pieter’.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

“Iedereen heeft ‘de mond vol’ dat er meer sociale woningen moeten komen, maar niemand wil ze in haar/zijn buurt en/of achtertuin.
Als politicus, die nog regelmatig zelf zogeheten ‘zitdagen’ hou, merk ik dit maar al te vaak.
Pakweg 10 jaar geleden trokken huiseigenaars hun neus op als asielzoekers of migranten kandidaat waren voor een woning, tegenwoordig is dit al het geval bij Belgische/Vlaamse bestaansminimumtrekkers en/of alleenstaanden.

En sociale woningen worden door de gemiddelde burger vaak vereenzelvigd met personen, die het minder goed hebben en/of die problemen hebben.
In die zin komt het er niet alleen op aan om meer geld uit te trekken voor sociale huisvesting, maar ook om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij de gemiddelde Vlaming.

Vandaar dat ik vooral geloof in dit soort gemengde sociale projecten, waarbij huren en/of kopen in éénzelfde project mogelijk is om alzo tot een mix van inwoners en tot een goede afspiegeling van de globale bevolking te komen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

In zijn toespraak ging Ludwig Vandenhove ook in op het sociale economieproject dat cv Nieuw Sint-Truiden ingediend heeft bij de Vlaamse regering en waarbij het mogelijk zou zijn om één personeelslid ter beschikking te krijgen dat zou kunnen ingeschakeld worden om de leefbaarheid te verhogen in buurten en wijken, waar zich sociale appartementen en/of woningen bevinden.
“Ik hoop dat dit dossier goedgekeurd wordt omdat dit ook perfect zou kaderen in heel het beleid rond integrale veiligheid/leefbaarheid van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.” , aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Door het feit dat in sociale woonwijken gezinnen vaak dicht bij mekaar wonen, worden er nogal wat kleine samenlevingsproblemen gecreëerd. In die zin speelt ons project buurtbemiddeling daarin ook een zeer belangrijke rol.”

 

 

“Willen we het probleem van de armoede echt aanpakken, dan moet er een structureel beleid rond gevoerd worden, ook in Vlaanderen. In die zin pleit ik er bijvoorbeeld voor om alle mogelijke financiële en fiscale ondersteuningsmaatregelen voor een energiezuinig beleid in huizen veel meer te focussen op sociale woningen of het verouderd woningpatrimonium.
Nu is dit veel te weinig het geval, en we merken vaak dat precies die mensen, die het al goed hebben, gebruik maken van deze financiële en fiscale stimuli.

 

 

Trouwens, wat dat betreft is de boodschap simpel: iemand die koud heeft, wil warm hebben en is niet bekommerd om Kyoto-normen en/of welk ander energie- en/of milieuvriendelijk aspect dan ook.”

 

Een volgend gemengd project van de cv Nieuw Sint-Truiden en de cv Kleine Eigendom betreft de gebouwen van de oude brandweerkazerne in de Zoutstraat.
Er worden 17 huur- en 9 koopappartementen gebouwd als inbreidingsproject.