Slechte naam

“Spontaniteit, impulsiviteit, opvliegendheid krijgen een steeds slechtere naam, net als roken, dronkenschap of een Big Tasty bestellen bij Mc-Donald’s.” – Herman Koch (1)

“Vandaag de dag is alles erop gericht om ‘gezonde’ mensen van ons te maken, zowel uiterlijk als innerlijk. We horen er goed uit te zien, gezond te eten, niet te roken, niet te veel te drinken. En ook in ons hoofd moet alles liefst zo gestroomlijnd mogelijk verlopen. We zetten onze hersenen in de neutraalstand met yoga, meditatie en mindfulness. Zo hebben ook mensen die je nooit op één originele of eigen gedachte hebt kunnen betrappen het gevoel dat ze zin en inhoud aan hun leven geven. Spontaniteit, impulsiviteit, opvliegendheid krijgen een steeds slechtere naam, net als roken, dronkenschap of een Big Tasty bestellen bij Mc-Donald’s.” – Herman Koch (1)

(1) KOCH, H. Makkelijk leven. Boekenweekgeschenk ter gelegenheid van de Boekenweek 2017, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, p. 76.