Slachthuis moet nachtrust buurtbewoners respecteren

“Dit is in het verleden altijd zo geweest en wij willen dat dat zo blijft.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“In mijn beleidsperiode van 18 jaar als burgemeester zijn er ook regelmatig klachten geweest over geluids- en/of stankoverlast van het slachthuis, maar wij hebben dat steeds opgelost via overleg met het bedrijf en de buurt en/of door de voorwaarden van de milieuvergunning te verzwaren.

Nu stellen we als sp.a hetzelfde voor, met name de milieuvergunning aanpassen en specifiëren dat er voor 7 uur ’s morgens geen dieren mogen aangebracht worden.
Als gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu heb ik al voorgesteld aan het stadsbestuur om hierin te bemiddelen tussen alle betrokken partijen, maar blijkbaar hebben ze mijn hulp niet nodig. Nochtans ga ik in andere gemeenten precies hetzelfde te werk.

Ik heb nogmaals een mail in dezelfde zin aan het stadsbestuur overgemaakt en wacht hun reactie opnieuw af.

Voor ons is het alleszins duidelijk dat het slachthuis bij het einde van de exploitatie in 2021 op die locatie weg moet.”

Hieronder vindt u het persbericht en de tekst van het bijkomend agendapunt dat de sp.a-fractie  heeft laten toevoegen aan de gemeenteraad van maandag 26 mei 2014.


Zie onder andere Discussie over het slachthuis duurt voort. www.trudofm.be, 22-05-2014.

Zie ook Cartoon: Nachtelijke klachten slachthuis Sint-Truiden aanpakken! van 10-03-2014 op deze website.