Sint-Truidense schutters: maak u geen zorgen!

De laatste tijd krijgen schepen van sport
Johnny Vangrieken/> en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> heel wat vragen van Sint-Truidense schutters (en/of schutters, die actief zijn bij Stichting Omnisport Sint-Joris (SOS)-Terbiest) dat de schietstand daar zou verdwijnen.


“Niets is minder waar: wij willen dat in Sint-Truiden alle sporten aan bod kunnen blijven komen, ook ‘de schutters’!”, aldus schepen van sport
Johnny Vangrieken/> en burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Sedert de sp.a op 1 januari 1995 mee de leiding van de stad Sint-Truiden in handen heeft, wordt er geijverd voor ‘sport in de breedte’.
Dit betekent de burger de kans te geven haar/zijn geliefkoosde sport zo goedkoop mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis te laten uitoefenen.

Het verwerven van de erfpacht van een groot gedeelte van het domein Terbiest, samen met specifieke toelagereglementen qua infrastructuur, heeft ons de mogelijkheid geboden een aantal sporten te laten aan bod komen, die voordien in Sint-Truiden totaal geen kansen kregen.
De schietsport, maar bijvoorbeeld ook het boogschieten, zijn daar maar enkele voorbeelden van.

De laatste tijd zijn er een aantal juridische problemen gerezen tussen de huidige uitbater(s) van de schuttersclub op Terbiest en de stad Sint-Truiden, waar we in het korte bestek van deze bijdrage niet verder op ingaan.
Iedereen heeft zijn verdiensten, maar ook zijn verantwoordelijkheden.

Vandaar de geruchten dat de schietsport in Sint-Truiden in problemen zou komen.
Maar het zijn inderdaad louter geruchten!“Momenteel wordt er aan een oplossing gewerkt waarin alle partijen zich kunnen vinden en die er vooral voor zal zorgen dat de schietsport in Sint-Truiden alle mogelijkheden blijft krijgen, zelfs nog meer dan in het verleden.
Naast een stevige structuur qua organisatie, plannen wij een aanpassing van de schietstand tot een effectieve afstand van 25 meter/>, zodat er geen afwijkingen meer zullen moeten aangevraagd worden om officiële wedstrijden te organiseren.”, aldus
Johnny Vangrieken/> en
Ludwig Vandenhove/>.

U merkt het: geen reden om u zorgen te maken, zoals altijd houden wij ons woord en wordt het nog beter voor de schietsport in Sint-Truiden!