Sint-Truiden officieel Hartveilig

Op dinsdag 26 juni 2012 mocht burgemeester Ludwig Vandenhove officieel het bord ‘Hartveilige Stad’ in ontvangst nemen in de gebouwen van het Rode Kruis, Gorsemweg 41a in Sint-Truiden.
Het bord zal aangebracht worden bij de Automatische Externe Defibrillator (AED) op de Grote Markt.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden startte samen met het Rode Kruis, in 2008 (op initiatief van Ludwig Vandenhove) met het project 'Sint-Truiden hartveilig'.
Afgelopen dinsdag werd de engagementsverklaring ‘Hartveilige Stad’ tussen het Rode Kruis Vlaanderen, de Rode kruisafdeling van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden officieel ondertekend.
In de overeenkomst verklaart de stad Sint-Truiden dat minstens 10% van het eigen personeel de opleiding reanimeren en defibrilleren zal volgen.

 

“Het is de eerste keer dat dergelijke overeenkomst wordt opgesteld in Sint-Truiden en de samenwerking geldt voor een periode van 2 jaar.
Het is belangrijk dat Sint-Truiden een hartveilige stad blijft en deze engagementsverklaring zet hiertoe aan.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Tegelijkertijd werden de attesten uitgereikt aan de deelnemers van de sportclubs, die de opleiding voor het gebruik van de AED gevolgd hebben. Er werden 9 attesten uitgereikt.
De opleidingen worden betaald door de stad Sint-Truiden en zijn dus gratis voor de deelnemers.
Er worden telkens andere doelgroepen gekozen en momenteel kunnen sportclubs een gratis opleiding volgen.

 

 

Daarnaast werden de nieuwe vormingen voor de sportclubs eind september/begin oktober 2012 en het project "Hartveilige sportclub" aangekondigd.
Bij de start van het nieuwe werkingsjaar zullen de sportclubs een aantal richtlijnen krijgen, zodat zij ‘hartveilige club’ kunnen worden.
Het project wordt actief ondersteund door de stedelijke sportraad. Voorzitter Tony Cleijnen was dan ook persoonlijk aanwezig.

 

 

Ludwig Vandenhove: “De overheid zou de bonden van de verschillende sporten moeten verplichten om een nationale screening te doen en alle locaties waar sportverenigingen gehuisvest zijn, uit te rusten met AED’s.
Grote bonden met financiële ruimte, zoals de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Profliga Voetbal, kunnen gerust deze investering zelf dragen.
Andere sporten, die niet dezelfde financiële middelen hebben, zouden hiervoor dan eventueel financiële ondersteuning kunnen krijgen van de overheid. Er staat immers geen prijs op een mensenleven.”

 

 

“Momenteel beschikt de stad over 11 AED-kasten, die op publiek toegankelijke plaatsen hangen en hebben 188 personen al een opleiding gevolgd.
Vanaf heden worden de kasten voorzien van een duurzame sticker met daarop het registratienummer dat door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid werd toegekend.”

 

 

“Als geregistreerde eigenaar voldoen we nu volledig aan de verantwoordelijkheid inzake veiligheid en gezondheid, registratie, controle en het ter beschikking stellen van het toestel zoals door de wetgever is voorzien.”, besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere de teksten 'SINT-TRUIDEN HARTVEILIG!' van 18 maart 2010, ‘Automatische Externe Defibrillator (AED) op de Grote Markt in Sint-Truiden!’ van 30 mei 2010 en ‘Sportclubs en overheid moeten investeren in de gezondheid van sporters’ van 22 juni 2012 op deze website.