Sint-Truiden laat Voeren niet los!

Op zaterdag 12 augustus 2006 bracht burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, samen met een afvaardiging van oud-strijdersverenigingen, van de Heemkundige Kringen en van het Histor Center andermaal een bezoek aan Voeren en werden er bloemen neergelegd aan de naamplaat aan de Tongersesteenweg 141 in/> Sint-Truiden.
Nadien werd er een bezoek gebracht aan Remersdaal, waar er ook bloemen werden neergelegd aan de gedenkplaat in het gemeentehuis ter ere van de Voerense bevolking.
Eerwaarde ere-deken en ere-burger van Sint-Truiden André Schotsmans was mee onze gastheer.

Dit alles staat in het teken van de herdenking van de goede ontvangst van Truiense krijgsgevangenen door de inwoners van Remersdaal tijdens de eerste wereldoorlog.

Dit jaar waren er een 80-tal oud-strijders van de partij. Zij maken van deze gelegenheid graag gebruik om jaarlijks een bezoek te brengen aan Voeren.


We schetsen even kort de geschiedenis.
Tijdens de eerste oorlogsdagen van wereldoorlog I vielen in Sint-Truiden 35 doden, 18 woningen werden in brand gestoken en 6 werden beschadigd.
Op 31 juli 1914 werd de Burgerwacht gemobiliseerd. Het bevel berustte bij majoor-commandant Paul Cartuyvels. De Belgische Genietroepen bliezen alle bruggen van de spoorweg in de omgeving van Sint-Truiden op, waardoor er geen enkele trein meer kon toekomen noch vertrekken.

Op 9 augustus 1914 trokken de Duitsers al dodend Sint-Truiden binnen en leverden slag met de Burgerwacht. Commandant Neys en schepen Jef Quintens voerden later op de dag onderhandelingen met de Duitsers omtrent de overgave van de stad. Zij kwamen overeen dat de stad niet beboet of bestraft zou worden en dat de Burgerwacht haar wapens moest inleveren. Ondanks de afspraken werd de stad later op de dag beschoten met kanonnen vanuit het Schurveveld.
Op 10 augustus 1914 werden de 166 leden van de Burgerwacht krijgsgevangen genomen en ze moesten onder strenge bewaking, zonder eten of reserveschoeisel te voet naar Aken te gaan. Van daaruit werden ze naar kampen in Paderborn, Münster en Soltau vervoerd. Uit angst voor de Duitse bezetter bood de Tongerse bevolking geen hulp aan de gevangenen. In Remersdaal, Teuven en ‘s Gravenvoeren daarentegen ontfermde de bevolking zich gedurende 2 dagen over de uitgeputte Truienaren. De goede zorgen, de verpleging, het eten en het onderdak hielp velen om de zware beproeving te doorstaan.

Om deze feiten te herdenken werd in 1919 een gedenkplaat aangebracht aan de gevel van het ‘huis Knuts, Tongersesteenweg 69’/> in Sint-Truiden. In 1939 werd de plaat verwijderd en kwam ze terecht op de zolders van het stadhuis. Na meer dan 60 jaar vonden leden van de Heemkundige Kring de plaat terug. Het stadsbestuur liet de plaat renoveren en, na toestemming van de huidige bewoners, de heer en mevrouw Hermans-Engelbosch, terughangen aan de gevel van het huis aan de Tongersesteenweg 141 in/> Sint-Truiden.

Ook in Remersdaal werd een gedenksteen aangebracht. Uit dankbaarheid liet majoor Paul Cartuyvels, als leider van de Burgerwacht, deze na zijn terugkeer uit gevangenschap bezorgen.
Aangezien de oorspronkelijke gedenksteen in Remersdaal nog nauwelijks te lezen was, besloot het stadsbestuur in 2002 een nieuwe gedenkplaat te laten ontwerpen door de kunstenaar Jos Schrijnemakers, die spijtig genoeg enkele maanden geleden is overleden. Deze gedenkplaats bevindt zich in het gemeentehuis.

Het stadsbestuur bracht al voor de achtste keer een bezoek aan Remersdaal, niet alleen omwille van de symbolische en historische betekenis, maar ook omdat het voor de stad Sint-Truiden belangrijk is te tonen dat Voeren integraal deel uitmaakt van Limburg.
Deze jaarlijkse viering biedt Truienaren in het algemeen en de oud-strijders in het bijzonder, de kans om een bezoek te brengen aan Voeren. Aan dit bezoek wordt bovendien telkens ook een toeristische uitstap gekoppeld. Dit jaar werd er een bezoek gebracht aan Eerwaarde Heer Deken en ere-burger van de stad Sint-Truiden André Schotsmans in het klooster van Wittem, die daar vanaf dit jaar de leiding heeft. Je kan de website van het klooster bezoeken: www.gerardus.nl.
Het was een prettig weerzien en het klooster, met lekkere trappist, is zeker een bezoek waard.

U merkt het: Sint-Truiden laat Voeren niet los!