Sint-Truiden kent nog echte volkscafés!

Sedert 2006 is er in Sint-Truiden een erfgoedcel actief.
De uitdaging van deze erfgoedcel bestaat erin om zelf initiatieven te ondernemen, maar ook om zoveel mogelijk verenigingen, die op dat vlak zelf al actief zijn, te ondersteunen.
Bovendien mag erfgoed niet elitair zijn en moet het zo dicht mogelijk en zelfs tussen de burger gebracht worden.


“In die zin hebben schepen
Els Sneijers/> en ikzelf het initiatief opgevat om volgend jaar iets te doen rond frituren en volkscafés”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wat is er immers typisch Belgischer of Vlaamser dan frituren en/of volkscafés?”

Eén van deze typische volkscafés, die Sint-Truiden nog rijk is, is Taxi Vert, of in de volksmond beter bekend als ‘bij Mariëtte’.
Mariëtte baat ondertussen al meer dan 50 haar volkscafé uit.

“De enkele keren per jaar dat ik een pint ga pakken bij Mariëtte, moet ik altijd enkele uren tijd in mijn agenda uittrekken.
Het is nog zo een typisch café waar iedereen iedereen kent en waar iedereen iedereen iets betaalt”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De bedoeling van dit initiatief van de erfgoedcel rond frituren en volkscafés is ook om er eventueel een accordeonfestival rond te organiseren.
“Geef toe: dit zou een schitterend volksinitiatief zijn en bovendien een origineel evenement voor de stad Sint-Truiden!
Het is een item waar ik al lang mee speel. In Brugge heeft zulk accordeonfestival blijkbaar heel wat succes”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.