Sint-Truiden gaat het onkruid 'vlammend' te lijf!

Tot voor enkele jaren werden in Vlaanderen op grote schaal bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Elk sprietje onkruid kon gericht en snel bestreden worden dankzij een heel gamma aan pesticiden.

Pesticiden zijn zeer schadelijk voor onze gezondheid en ons leefmilieu.
Ze vervuilen grond- en oppervlaktewater, sijpelen door in de bodem en komen terecht in de atmosfeer. Op die manier wordt niet enkel het onkruid te lijf gegaan, maar zullen ook heel wat nuttige dieren de negatieve gevolgen ervan dragen. Zelfs onze gezondheid heeft eronder te lijden.


De stad Sint-Truiden heeft via een reductieplan gekozen voor een stapsgewijze afbouw in het gebruik van bestrijdingsmiddelen om op 1 januari 2015 te komen tot een nulgebruik.
Ten laatste in 2015 zal het onderhoud van het openbaar domein dus volledig bestrijdingsmiddelenvrij gebeuren.

In het kader van de afbouw van de bestrijdingsmiddelen worden net zoals vorig jaar jobstudenten ingezet bij de groendienst die het onkruid manueel te lijf gaan.
Ook  zijn er een aantal personen van V.Z.W. De Ploeg aan de slag op de oude kerkhoven (Gelmen, Kerkom, Ordingen, Wilderen en Zepperen) om ook daar het onkruid manueel te verwijderen.

Recent heeft de stad eveneens een uitbreiding aangevraagd van haar huidig aantal Milieu- en natuur (Mina)-werkers.
Het gaat om langdurig werklozen en/of om mensen uit kansengroepen.
Als Mina-werker krijgen ze een nieuwe kans door arbeidservaring en arbeidsattitude op te doen. Bovendien krijgen ze de nodige vorming en er gaat veel aandacht naar sociale begeleiding.
De mogelijk bijkomende Mina-werkers (4) zullen uitsluitend worden ingezet in de ecologische onkruidbestrijding.
"Of hoe duurzaam beleid, leefmilieu en sociale tewerkstelling hand in hand gaan!", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Maar ook onze eigen groendienst wordt uitgerust met het nodige materiaal om het onkruid op een milieuvriendelijke manier te lijf te gaan. Zo werden recent twee onkruidbranders aangeschaft, die vooral ingezet zullen worden in het stadspark, op de vesten en op de Grote Markt.