Sint-Truiden is de 8e Limburgse FairTradeGemeente!

Op zaterdag 10 mei 2008, de 'Internationale dag van de Fair Trade’, mocht burgemeester Ludwig Vandenhove de titel FairTradeGemeente in ontvangst nemen.


“Ik ben bijzonder fier en vind het een grote eer als burgemeester, dat Sint-Truiden zich FairTradeGemeente mag noemen.
Sinds 1 januari 2007 ben ik ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, en het verkrijgen van de titel FairTradeGemeente was een prioriteit.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Al op 20 juni 2005 keurde de gemeenteraad van Sint-Truiden, mede onder impuls van de Oxfam Wereldwinkel en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), de resolutie van de Oxfamcampagne ‘Ik ben verkocht’ goed.
Via deze resolutie nam de stad zich principieel voor een duurzaam beleid te voeren, zowel op sociaal en ecologisch, als economisch vlak. Meer specifiek zou er bij de aankoop van producten door de stadsdiensten aandacht besteed worden aan eerlijke (wereld)handel.

Met de steun van de Oxfam Wereldwinkel werd in 2007 een trekkersgroep gevormd.
Deze groep ontwikkelde de hele campagne en zorgde ervoor dat de criteria voor het verkrijgen van het logo vervuld werden.
Deze titel geeft aan dat de stad én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.

De hele stad Sint-Truiden zegt hiermee aan de buitenwereld dat ze een solidaire, tolerante en verantwoorde rol wil spelen in deze steeds meer geglobaliseerde wereld.

“Ik wil alle vrijwilligers, de deelnemende bedrijven en handelszaken bedanken voor hun inzet, want zonder hun steun zou het onmogelijk geweest zijn aan alle criteria te voldoen.
Het behalen van dit FairTrade-label is pas een begin: we moeten de Truienaren blijven aanzetten om op alle vlakken nog meer duurzaam te gaan leven !”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Zie ook de tekst ‘De Kagera Co-operative Union (KCU) uit Tanzania bezocht Oxfam Wereldwinkel in Sint-Truiden!’ op deze website.