Sint-Truiden als voorbeeld van (een) veilig(e)ste stationsomgeving!

Op dinsdag 9 februari 2010 vond in Brussel ‘Security Day 2010’/> plaats rond ‘De geïntegreerde aanpak van veiligheid op het openbaar vervoer’ in een organisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding.


Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was er één van de sprekers en nam deel aan het afsluitende panelgesprek.

Hij lichtte er de geïntegreerde aanpak toe, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken toepast om van Sint-Truiden het veiligste station van Vlaanderen te maken.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is de eerste politiezone, die de intentieverklaring met de NMBS-Holding heeft ondertekend, samen met een aantal andere partners (de spoorwegpolitie Hasselt, het parket van de procureur des Konings te Hasselt, De Lijn Limburg, fietspunt van vzw Basis). 

Dit project kadert in de globale aanpak qua integrale veiligheid/leefbaarheid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en is tot stand gekomen na onder andere een bevraging van de buurt en van om en bij de 780 personen, die regelmatig gebruik maken van het openbaar vervoer. 

Sint-Truiden werd als 'good practice' geciteerd tijdens deze studiedag en dat was de reden van de uitnodiging van Ludwig Vandenhove.

Dit startersproject wordt als voorbeeld van goede praktijk opgevolgd door het expertisecentrum maatschappelijke veiligheid aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) in Kortrijk in het kader van hun onderzoek ‘integrale veiligheid in stations’ dat trouwens ook werd toegelicht tijdens deze ‘Security Day 2010’/>.

Ludwig Vandenhove:"Tijdens deze studiedag werd nog maar eens bevestigd hoever de lokale politie Sint -Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken staat op het vlak van integrale veiligheid/leefbaarheid in diverse facetten en qua diverse locaties, zoals de stationsomgeving.
Uiteraard moet de aanpak van de echte crimininaliteit blijven voorop staan, maar vooral de aanpak van allerlei vormen van overlast en van het subjectief (on)veilighedsgevoel vormt de uitdaging in een gemiddelde Belgische/Vlaamse stad als Sint-Truiden."

Over dit project zullen kortelings bijdragen verschijnen in het Politiejournaal (uitgeverij Politeia) en Handboek Politiediensten (uitgeverij Kluwer).

"Het is weer druk qua deelname aan studiedagen: op maandag 1 februari 2010 was ik panellid naar aanleiding van een studiedag rond de evaluatie van 10 jaar politiehervorming in een organisatie van de VZW Centrum voor Politiestudies."

Wie de volledige presentatie wenst, die Ludwig Vandenhove gegeven heeft, kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

De teksten van de sprekers zijn terug te vinden via http://www.uic.org/baseinfo/reunion/reunion.php?id=62409.