Seniorenacademie Sint-Truiden 2012-2013

Vorige of deze week is bij alle 50-plussers van de stad Sint-Truiden de seniorengids 2012-2013 (‘Seniorenacademie Sint-Truiden’) in de brievenbus gevallen.

“Het is reeds de 10e editie van deze brochure, waarin alle activiteiten in de meest brede betekenis van het woord voor medioren en senioren, die de stad Sint-Truiden organiseert en/of ondersteunt, gebundeld worden.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord van ‘Seniorenacademie Sint-Truiden’ van de voorzitter van de seniorenraad Edmond Hermans, schepen voor medioren en senioren Johnny Vangrieken en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Beste 50-plusser

De stad Sint-Truiden hecht in haar beleid veel aandacht aan de groep medioren en senioren. Als stadsbestuur vinden wij het daarom belangrijk om een uitgebreid aanbod voor deze doelgroep uit te werken.

Onze stadsdiensten doen al voor de 10e keer op rij hun uiterste best om een gevarieerd programma samen te stellen. Ook dit jaar hebben we weer getracht om een goede mix te maken tussen enerzijds cultuur, sport en ontspanning en anderzijds opleidingen.

Naast het aanbod in deze brochure staan er dit jaar nog heel wat andere projecten op til voor de 50-plussers. Zo vindt in het najaar voor de 4e maal de ‘week van de medior en de senior’ plaats.

We houden je op de hoogte, onder andere via het stedelijk informatieblad.
Maak alvast een keuze uit het aanbod en

Hopelijk tot binnenkort op één of andere activiteit!

Wij hopen zoveel mogelijk medioren en/of senioren op één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten.

Wie geen ‘Seniorenacademie Sint-Truiden’ per post ontvangen heeft, kan die nog altijd aanvragen bij de stedelijke welzijnsdienst (info.welzijn@sint-truiden.be of telefoon 011-17 15 57) of via een mail naar burgemeester@sint-truiden.be.

Zie de tekst “Seniorengids 2011-2012 stad Sint-Truiden is er!” van 15 september 2011 op deze website.