Samenwerken, ook qua cameragebruik!

“Ik ben niet voor verdere fusies van gemeenten, dus ook niet voor fusies van politiezones (tenzij er vrijwillig voor geopteerd wordt).”, herhaalt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. “Ik ben wel voor een verregaande samenwerking, zelfs over de taalgrens heen. Zo kan de efficiëntie verhoogd worden en blijft de lokale politie dicht genoeg bij de bevolking werken.”

Die samenwerking kan op velerlei vlakken, maar zeker (in eerste instantie) op het vlak van materiaal, materieel, techniek, etc.

Ik stel vast dat meer en meer politiediensten en -zones gebruikmaken van de één of andere vorm van camera’s om de veiligheid te garanderen. En ik weet dat ik de perceptie tegen heb - en verander daar maar iets aan -, maar ik heb principieels niets tegen camera’s.
Koele minnaar zijn is iets anders dan principieel tegen iets zijn.

Het gegeven dat er begin 2013 aan de Limburgse grensovergangen op de E313 en E314 een achttal ‘slimme’ camera’s zullen geplaatst worden, vind ik in die zin een goede beslissing (*).
Waarom zou elke politiezone dat moeten doen?

Ik vind dat we in Limburg nog een stuk verder moeten gaan en gouverneur Herman Reynders kan hier een voortrekkersrol in spelen. Elementen, die hierbij aan bod kunnen komen, zijn onder andere:

 • welke systemen van cameragebruik zijn er op dit moment op de markt en welke zijn het best geschikt (budgettair en technisch) voor welke politiezone?
  Nu beslist elke politiezone afzonderlijk om al dan niet (welke?) camera’s aan te kopen en zijn ze helemaal niet op mekaar afgestemd;
 • wat is de (ideale) combinatie van vaste en mobiele camera’s?;
   
 • hoeveel en welke camera’s zijn er nodig om Limburg zo goed mogelijk te dekken?;
   
 • welke politiezones beschikken nu reeds over (welke?) camera ‘s en welke eventuele uitbreiding wordt gepland?;
   
 • hoe kan het bekijken en het verwerken van de beelden zo efficiënt mogelijk gebeuren, ook qua inzet van personeel?;
   
 • hoe staat de gemiddelde Limburger ten aanzien van het element privacy?

Misschien moeten deze en nog een aantal andere vragen onderwerp uitmaken van een grondig onderzoek van de Universiteit Hasselt en/of één van de Limburgse hogescholen.

De provincie Limburg en de diverse politiezones zouden op die manier een hele knowhow kunnen opbouwen.
Nu is het vaak zo dat politiezones zich laten overtuigen door privéfirma’s welke al dan niet het beste systeem is.

Deze samenwerking hoeft zelfs niet te stoppen aan de taalgrens. Criminaliteit en onveiligheid stoppen ook niet aan de taalgrens.
Voor mij is dit het doorslaggevend element om veiligheid niet (nooit!) te regionaliseren. Integendeel veiligheid moet zelfs nog meer grensoverschrijdend (internationaal en Europees) aangepakt worden.

Dit voorstel past perfect in het gegeven dat de provincies een andere taakinvulling hebben sinds de interne Vlaamse staatshervorming, waarbij ze coördinerend en ondersteunend kunnen werken naar gemeenten/steden en/of politiezones toe.

Waar wachten we op in Limburg?”

Zie onder andere de teksten “Automatische nummerplaatherkenning voor lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken” van 16 januari 2012 en "Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!" van 31 januari 2012 op deze website.

(*) STEEGEN (R.). Slimme camera’s moeten criminele buiten houden. In: Het Belang van Limburg, vridjag 19 oktober 2012, p. 39.