Renovatie riolen moet grondig aangepakt worden.

Dit zegt burgemeester Ludwig Vandenhove in de verkiezingsbijlage over de stad Sint-Truiden in Het Laatste Nieuws op vrijdag 28 september 2012.

“Wij beloven geen luxe-projecten in ons verkiezingsprogramma, maar concrete, financieel haalbare voorstellen.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Zie ook de tekst ‘Sint-Truiden 2.0: Allemaal samen’ van 21 juli 2012 op deze website.

sp.a/Lijst Burgemeester wil de toestand van het globaal rioleringsstelsel laten doorlichten en hier vervolgens een uitvoeringsschema voor laten uitwerken.
Dit betekent minimum een 10-jaren planning.

Hieronder leest u het interview met Ludwig Vandenhove.

Renovatie duurt minstens tien jaar.

Op 18 juni 2011 gebeurde het onvermijdelijke. De oude riolering onder de Diestersteenweg begaf het waarop een gat van vijf meter diep ontstond, gelukkig enkel met blikschade voor een wagen. Het gevolg was een dossier dat anderhalf jaar aansleepte bij de bevoegde instanties. De verzakking geeft de situatie weer van de riolen in de binnenstand. Compleet verouderd en niemand die durft garanderen dat er in de toekomst geen verzakkingen meer zullen zijn. "Ook ik steek mijn hand niet in het vuur", stelt burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a). "Nieuwe verzakkingen zijn vandaag mogelijk in het centrum. De stad moet dan ook de aanpak veranderen rond de riolen. Het riolensysteem werd tot nu aangepast telkens als er ergens een nieuwe straat werd aangelegd. Dat volstaat niet meer vandaag, zeker gezien de verzakkingen van vorig jaar."In 2008 ging al een rapport rond van de hand van ingenieur Marc Mathijs, dat de dringendheid van de situatie aankaartte. Daarin kwamen onder meer de Naamsesteenweg en Clement Cartuyvelstraat als voorbeeld naar voren. Een aantal rioleringen zou volgens het rapport nog zijn aangelegd aan het begin van de vorige eeuw. "Deze toestand aanpassen zal minstens tien jaar duren. De stad staat in voor de renovatie van de wegen, dus financieel is dat moeilijk. Je moet ook de werken goed plannen, omdat het implicaties heeft voor het verkeer. Toch zitten we niet stil. In Groot-Gelmen zijn grootschalige rioleringswerken bezig. Ook Engelmanshoven en Gelinden krijgen een nieuwe riolering. Iedereen beseft goed dat dit soort werken helemaal niet populair zijn. Kijk maar naar de Diestersteenweg."

Zie onder andere ook de teksten ‘Echte werken Diestersteenweg eindelijk begonnen!’ van 29 augustus 2012 en ‘Chaussée d’ Amour mag blijven’ van vrijdag 28 september 2012 op deze website.