Red het klimaat

Het Vlaams klimaatplan voor de landbouw is gerommel in de marge.
We moeten de schaalvergroting en industrialisering van de landbouw een halt toeroepen en serieus nadenken over het afbouwen van het aantal varkens en koeien.