Publicatiebeleid stad Sint-Truiden meer stroomlijnen!

De laatste jaren heeft de stad Sint-Truiden een aantal boeken/publicaties uitgegeven, die ook op de ‘normale markt’ zeker hun weg vinden of nog meer zouden kunnen vinden. Het is dan ook nodig dat hierrond een echt beleid wordt gevoerd, waarbij de diverse stadsdiensten zoveel mogelijk samenwerken.

“Ondanks alle moderne communicatiemiddelen en technologieën blijf ik enorm in het geschreven woord, het boek, geloven.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dit is de reden waarom er tijdens mijn beleidsperiode vanaf 1 januari 1995 heel wat publicaties door de stad Sint-Truiden zijn gebeurd.
Ik denk hierbij aan het boek ‘Sint-Truiden, een stad die altijd bruist‘, dat uitgegeven is naar aanleiding van het milleniumjaar 2000, de jaarlijks weerkerende publicatie bij open Monumentendag, een aantal publicaties van de erfgoedcel, bijvoorbeeld ‘O heer geeft mij een suyver gemoet,… Limburgse kluizenaars en hun begeleiders in het minderbroedersklooster in Sint-Truiden in de 19e eeuw’, de poëziebundels ‘Fructuarium’ en ‘Woorden sterven niet’, etc. “

 

 

 

 

Het beste bewijs hiervan is Trudonensia, een catalogus van publicaties over Sint-Truiden, bewaard door de stedelijke openbare bibliotheek.

 

 

Om deze boeken/publicaties bij het brede publiek nog meer kenbaar te maken, is het nodig dat het beleid hieromtrent vanuit de stad Sint-Truiden écht gestroomlijnd wordt.
De bedoeling hierbij moet dubbel zijn: én meer eenvormigheid en inhoudelijke kwaliteit nastreven, én nog meer promotie en uitstraling voor de stad Sint-Truiden.

 

 

 

“Het college van burgemeester en schepenen heeft mijn voorstel op vrijdag 6 februari 2009 aanvaard.”, aldus
Ludwig Vandenhove.