Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg

: foto van Ludwig Vandenhove, gedeputeerde provincie Limburg, en Thérèse Mahy, gedeputeerde provincie Luxemburg

 

Gedeputeerde Thérèse Mahy van provincie Luxemburg bracht gisteren en werkbezoek aan collega-gedeputeerde Ludwig Vandenhove om kennis te maken met het klimaatneutraal beleid van de provincie Limburg.

“Er werd afgesproken dat wij voor het groot verlof een terugbezoek zullen brengen om onder andere te kijken naar mogelijkheden om via onze Limburgse bossen nog meer CO2 te besparen.

De provincie Luxemburg bezit in België het grootste aantal hectaren bos (226.440 ha), de provincie Limburg heeft het grootst aantal bossen (51.799,68 ha) in Vlaanderen.”, alzo Ludwig Vandenhove.

 

In 2010 werd provincie Limburg als eerste ‘convenant coordinator’ in het kader van Convenant of Mayors (burgemeestersconvenant) met als ambitie: Limburg, klimaatneutrale provincie.

Daar provincie Limburg en meer bepaald de dienst Milieu en Natuur de traditie hebben om gemeenten te ondersteunen, was het een logische keuze samen met de gemeentes en de Europese Commissie het engagement aan te gaan om meer dan 20% CO2 te reduceren, en een aanbod voor de provincies uit te werken.

Provincie Limburg was als eerste in België erin geslaagd om alle gemeentes te laten ondertekenen en intussen hebben 26 gemeenten hun klimaatplan ingediend, de andere volgen dit voorjaar.

Het succes van onze aanpak heeft ervoor gezorgd dat we regelmatig gevraagd worden, onze werkwijze toe te lichten aan andere provincies en intercommunales.

Hierin kadert het bezoek van vandaag van de provincie Luxemburg. Ook zij willen al hun gemeenten oproepen om een klimaatbeleid op te zetten en willen hen hierin ondersteunen. Gedeputeerde van milieu en natuur Ludwig Vandenhove ontvangt de Luxemburgse delegatie, waaronder gedeputeerde Thérèse Mahy. “Daar provincie Luxemburg al heel wat initiatieven op vlak van energie genomen heeft, leidt dit tot een boeiende uitwisseling en mogelijk een interessante samenwerking in de toekomst.”, licht gedeputeerde Vandenhove toe. “Provincie Luxemburg heeft dezelfde goede gewoonte als wij om relevante partners te betrekken, zoals wij doen met Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu. Ook zij zorgen voor een vruchtbare kruisbestuiving.”

Beide gedeputeerden benadrukken ook het belang van dit soort uitwisselingen in het kader van een betere verstandhouding tussen de verschillende gewesten en gemeenschappen in België. De beste contacten worden gemaakt via personen en concrete acties.

Plezant detail: net zoals de provincie Limburg heeft de provincie Luxemburg een apart volkslied.