Provincie al afgeschaft? Voor sommigen toch!

“De Vlaamse regering is momenteel volop bezig om tegen 1 januari 2017 de persoonsgebonden en culturele aangelegenheden over te hevelen naar Vlaanderen en/of naar gemeenten”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Maar sommigen willen nog verder gaan en in hun hoofde bestaan de provincies al niet meer.”

“Neem nu het openbaar onderzoek van  de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van het ontwerp uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval”, aldus Ludwig Vandenhove.
In het verleden hebben de provincies hier een actieve rol in gespeeld en hebben ze met hun knowhow de gemeenten hierin inhoudelijk en praktisch ondersteund. Gemeenten, zeker de kleinere, beschikken immers vaak niet over deze kennis.
Nu zijn de provincies hiervan zelfs niet officieel op de hoogte gebracht.
Ik heb hieromtrent een brief gestuurd naar Henny De Baets, de administrateur-generaal van OVAM.

We merken dit systematisch. Ook in grondgebonden aangelegenheden, die wij als provincies in principe mogen blijven uitoefenen na 1 januari 2017, wordt regelmatig geprobeerd om ‘ons nog dingen af te pakken’.

Hieronder vindt u de brief, die naar OVAM is verstuurd.  

Zie ook Limburg wil meedoen aan de Vlaamse klimaattop! van 11-12-2015 op deze website.