Provinciaal Overleg Handhaving (POHL)

Op vrijdag 23 november 2018 is het eerste POHL doorgegaan in Greenville in Houthalen-Helchteren (Centrum-Zuid 1111).
Het is een initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

“Handhaving is één van mijn stokpaardjes”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dat gebeurt veel te weinig in Vlaanderen.

Daarom ben ik blij dat, na heel wat voorbereidend werk, het POHL eindelijk van start is kunnen gaan.

Hieronder vindt u het persbericht.

Nieuw initiatief provincie Limburg: opstart POHL (Provinciaal Overleg Handhaving Limburg) - bijeenkomst voor alle handhavers milieu en ruimtelijke ordening moet leiden tot meer en betere samenwerking.

Op initiatief van provincie Limburg en gedeputeerde Ludwig Vandenhove, worden op 23 november 2018 voor de eerste keer alle Limburgse actoren samengebracht die bezig zijn met milieuhandhaving en handhaving van ruimtelijke ordening. Die actoren zijn politiemensen, ambtenaren milieu en ruimtelijke ordening en het parket van Limburg.

Om tot een goede handhaving te komen zijn 2 aspecten belangrijk: enerzijds een goede inhoudelijke kennis van de betreffende wetgeving én anderzijds een goede kennis van de mogelijkheden voor afhandeling van vastgestelde overtredingen en ervaring in het afhandelen zelf.

In de praktijk zit de expertise vaak verspreid bij verschillende actoren: milieuambtenaren en stedenbouwkundige ambtenaren (nu omgevingsambtenaren genoemd) hebben een zeer goed inhoudelijke kennis van de wetgeving waarrond zij werken, maar zij hebben vaak niet de tijd om de nodige ervaring op te doen om vastgestelde inbreuken of misdrijven vlot af te handelen.
Bij politiemensen is het net andersom: zij zijn absoluut bedreven in het opstellen van PV’s, maar het is begrijpelijk dat zij inhoudelijk niet van elke vorm van wetgeving in detail op de hoogte kunnen zijn.

De oplossing? Samenwerken!

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove:
“We moeten zorgen dat de mensen die bezig zijn met de handhaving van milieuaspecten en ruimtelijke ordening elkaar en elkaars werking beter leren kennen en hen de kans geven om kennis en ervaring uit te wisselen. Op die manier zullen zij elkaar op terrein ook makkelijker gaan opzoeken om zo samen te werken om overtredingen correct en grondig aan te pakken. We mogen immers geenszins het beeld geven aan burgers of bedrijven dat bepaalde overtredingen ongestraft zouden blijven.”
Vanaf nu brengen we dus twee keer per jaar alle verschillende actoren samen in het Provinciaal Overleg Handhaving Limburg, kortweg POHL.

Richtlijnen parket Limburg.

Ook over de manier waarop het parket van Limburg dossiers afhandelt zijn niet alle handhavers goed op de hoogte. Welke prioriteiten worden gesteld? Hoe wordt teruggekoppeld over de afhandeling van dossiers? Daarom zal een van de parketmagistraten van Limburg op elke bijeenkomst een toelichting geven over het beleid van het parket rond een specifiek thema.

Op 23 november worden de ambtenaren en politiemensen van regio Oost-Limburg verwacht in Greenville in Houthalen, op 12 december is het de beurt aan regio West-Limburg.

 

Zie onder andere Radio 2 Limburg-journaal, 23-11-2018.

Zie ook Vergunningen afleveren, maar ook opvolgen van 30-08-2018 en Te weinig handhaving: akkoord met Natuurpunt! van 03-08-2018 op deze website.