Project M: niet zonder Binnenlandse Zaken en Justitie

Die waarschuwing stuurde Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove richting Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het project M (Multidisciplinair-Maatwerk-Met snelheid).

Ludwig Vandenhove ondervroeg de minister hierover op dinsdag 3 maart 2020 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

“Het project M is een initiatief van het Limburgs parket, waarbij het de bedoeling is daders van klein(re) misdrijven snel te berechten. Kortom, een echt lik-op-stuk-beleid”, zegt Ludwig Vandenhove.
Ik ben daar grote voorstander van. Dus daar volg ik de Vlaamse minister van Justitie.
Waar ik haar niet in volg, is dat deze voor de N-VA symbolische Vlaamse bevoegdheid justitie in de realiteit veel voorstelt.

Neem bijvoorbeeld het project M.
Politie en justitie zijn federale bevoegdheden. Het is dus enkel via de justitiehuizen dat Vlaanderen er beperkt kan op ingrijpen. Nochtans stelt Zuhal Demir dat ze dit initiatief wil uitrollen over gans Vlaanderen.
Het zijn juist de parketten, die meer financiële mogelijkheden vanwege de federale   minister van Justitie moeten krijgen.

Ik ben realist en vind  niet dat we de bevolking een rad voor de ogen moeten draaien.
Project M is hoofdzakelijk een zaak van de federale overheid en de impact van Vlaanderen is eerder beperkt. Vlaams minister Zuhal Demir stelt het echter maar al te graag anders voor.
Het N-VA -programma is belangrijker dan een goed beleid.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van 3 maart 2020.