Project 'De Stroomlijners' afgesloten

Het project 'De Stroomlijners' is afgesloten op woensdag 16 november 2016 bij de vzw Steunpunt Opbouwwerk (Stebo) (Windekensstraat 1 in Genk).
Het liep gedurende 2 jaar (van november 2014 tot november 2016).

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove: "’De Stroomlijners’ is een campagne waarvoor 60 vrijwilligers opgeleid zijn tot Stroomtrainer.
Deze ambassadeurs gingen de Limburgers aan huis en op maat adviseren wat betreft het verlagen van de energiefactuur.
Zij bezochten in totaal  341 Limburgse huisgezinnen met praktische tips.

Uit een interne analyse blijkt dat het overgrote deel van deze gezinnen erg tevreden waren met dit bezoek én dat ze na het bezoek verschillende maatregelen namen zoals halogeenlampen vervangen door LEDs, sluipverbruik vermijden, oude toestellen vervangen door energiezuinige en dat ze beter hun energieverbruik meten.

Verder werden tijdens de 2 campagnejaren meermaals publieke acties georganiseerd zoals sensibliserende acties op Bouwinnovatie, een beursstand rond LED buitenverlichting op de Plantenbeurs in Bokrijk, een grote LED actiedag in september 2016 in samenwerking met Hubo, Ikea en Light Gallery. Ook hier met de actieve medewerking van de Stroomtrainers.

Als provincie Limburg zijn wij tevreden over de resultaten:
-de campagne wilde op zijn minst 10% van de Limburgse gezinnen bereiken en sensibiliseren met een concrete energieverlaging tot gevolg.
Via de pers (televisie, radio, krant), via de huisbezoeken, de infosessies, de campagnesite, etc. hebben we de vooropgestelde 35 000 huishoudens bereikt met de boodschap dat besparen op de energiefactuur haalbaar is en alleen maar voordelen oplevert;
-ons streefdoel om 2 500 Limburgse huishoudens actief te betrekken werd eveneens gehaald via de huisbezoeken van de Stroomtrainers, de infosessies, de deelname aan beurzen als Bouwinnovatie en de Plantenbeurs, waar mensen persoonlijk geïnformeerd en gesensibiliseerd werden.

We zullen dit soort lage drempelprojecten moeten doorzetten om de gemiddelde Limburger proberen te bereiken.

Willen we de CO2-problematiek echt aanpakken, zal elke burger daar op haar/zijn niveau moeten aan (blijven) werken.

Ondanks de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de vrees dat de nieuwe president Donald Trump heel wat op de rails gezette inspanningen zal stopzetten, moeten we doorzetten.
We hebben geen andere keuze!

'De Stroomlijners' is enkel kunnen slagen dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers. Ik wil ze hiervoor dan ook hartelijk bedanken." 

 

 

Zie ook LED-actie een succes van 26-09-2016 en De Stroomlijners van 21-01-2016 op deze website.