Project ‘BLOESEMLINT tussen mens en landschap’ van start

Groepsfoto

 

Op vrijdag 18 januari 2013 werd symbolisch de eerste hoogstamboomgaard - een vriendenboomgaard - aangeplant op de site ‘Plateau van Caestert’ in Riemst in het kader van het project ‘BLOESEMLINT tussen mens en landschap’ dat past in de kandidatuurstelling ‘Maastricht Culturele Hoofdstad 2018’.

 

Gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

 

“Als kersvers gedeputeerde voor natuur ben ik nog aan ‘het studeren’.

Ik vind het goed dat politici regelmatig andere, nieuwe bevoegdheden krijgen.

Dit is een uitdaging.

Met het project hier vandaag heb ik echter heel wat raakpunten vanuit mijn 18 jaar burgemeesterschap van de stad Sint-Truiden, de fruit- en bloesemstad bij uitstek.

De stad Sint-Truiden was voorloper om de hoogstamboomgaarden te beschermen en om een samenwerkingsovereenkomst qua beheer af te sluiten met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Bovendien heb ik onderhandeld om Sint-Truiden, net zoals een aantal andere Limburgse gemeenten en steden, te betrekken bij ‘Maastricht Culturele Hoofdstad 2018’.

 

Eén van de partners is de sociale werkplaats ‘De Winning’.

Gezien de economische situatie in het algemeen en in Limburg in het bijzonder dreigt de positie van groepen, die het nu al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, nog (meer) verzwakt te worden. Ik vind dan ook dat we moeten blijven inzetten op tewerkstellingsmogelijkheden voor deze doelgroepen, onder andere in de beleidsdomeinen milieu en natuur.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

‘Bloesemlint tussen mens en landschap’ is een gezamenlijk opzet van een aantal partners in Duitsland, Nederland, Wallonië en Vlaanderen.

De toespraken vonden plaats op Waals grondgebied, de aangeplante hoogstamboomgaard staat op Vlaams grondgebied.

 

Zie ‘Bloesemlint moet Euregio promoten’, De Standaard, 23 januari 2013, p.28; ‘Start van bloesemlint door de Euregio’, Het Nieuwsblad, 23 januari 2013, p.24; 'Euregionale vriendenboomgaard', Natuur.Limburg, jaargang 10 - nr.1, p.13

 

Zie ook http://www.ikl-limburg.nl/bloesemlint.html en www.regionalelandschappen.be

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Eerste publiek optreden als bestendig deputé’ van 12 december 2012 en ‘Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg’ van 15 januari 2013 op deze website.

Tags: