Problematisch alcoholgebruik bij ouderen

“Uit de zogeheten Preventiebarometer van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano blijkt dat 10,3% van de volwassen Vlamingen een eerder riskant drankgebruik zou hebben. Maar achter dat gemiddelde schuilen grote verschillen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo ligt het problematisch alcoholgebruik het hoogst bij mannen tussen 55 en 74 jaar.

Ik stelde een aantal schriftelijke vragen aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

Is er een evolutie in de cijfers ten opzichte van vorige onderzoeken?
Aan welke beleidsvoorstellen wordt er gedacht?
Zullen er bijzondere acties gebeuren naar de 55-plussers toe?

Etc.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Crevits .

 

Klik op deze link om de bijlage zijn geheel te bekijken.