Problematiek Stapelstraat: het is duidelijk dat het verkiezingen zijn.

“Het is duidelijk dat het verkiezingen zijn!”, zegt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.

Als ik bepaalde persberichten lees van handelaars in de Stapelstraat, heb ik de indruk dat niet alleen bepaalde politici opgejaagd geraken door de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook sommige burgers.
Het gaat in dit geval over enkele handelaars in de Stapelstraat na een gesprek met waarnemend korpschef Jan Gielen op dinsdag 21 augustus 2012.

Eerst de feiten: de betrokken handelaars klagen over onveiligheid en overlast in de Stapelstraat.
Overlast: akkoord en daar werken de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten permanent aan door een maximale aanwezigheid in het straatbeeld en zoveel mogelijk controles en patrouilles op het ganse grondgebeid van Sint-Truiden.
Onveiligheid: niet akkoord.

De volgende cijfers bevestigen dit.
Uit de registratie van officiële meldingen bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken blijkt dat er in 2012 niet meer meldingen betreffende overlast werden geregistreerd dan voordien.
In 2011 waren er 18 meldingen betreffende overlast.
Hiervan gingen er 4 over vandalisme, 4 over geluidshinder, 4 over woninginbraken en 3 over dronken en/of lastigvallende personen. Verder werd er ook een melding geregistreerd betreffende een vechtpartij, een geval van sluikstorten en een gauwdiefstal.
In 2012 werden er tot en met donderdag 23 augustus 2012 15 meldingen betreffende overlast geregistreerd.
Het betreft 4 meldingen over vechtpartijen, waarvan de daders intussen werden geïdentificeerd, een 4-tal meldingen over nachtlawaai, 3 meldingen betreffende diefstallen met geweld, waarvan de dader intussen reeds werd aangehouden (en dus opgelost!), 4 meldingen van vandalisme en 1 melding inzake verkeer.

Als er iets gebeurt of er zijn klachten, moeten burgers de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verwittigen.
Als de lokale politie dan niets doet, zijn ze in fout, anders niet.

Burgers en handelaars, die het nodig vinden om zelf foto’s of filmbeelden te maken, hetgeen trouwens tegen de wet op de privacy is, willen blijkbaar zelf politie spelen.
Ik ben tegen een maatschappij waar burgers denken het recht in eigen handen te moeten nemen.

Blijkbaar denken diezelfde handelaars dat ‘hun problemen’ gaan opgelost geraken door ermee naar de media te lopen.
Onvoorstelbaar: verkondigen in de media dat ze anoniem willen blijven, omdat ze bang hebben van represailles, maar ondertussen naar die media lopen nadat ze (of liever er al voor) met de waarnemend korpschef gesproken hebben.
Over welke represailles hebben ze het?

En dan de camera’s.
Inmiddels kent iedereen mijn zeer genuanceerd standpunt over vaste camera’s en het onderscheid met mobiele camera’s.
Als burgers geloven dat al hun problemen, vooral subjectieve, opgelost gaan geraken met vaste camera’s respecteer ik hun visie. Maar ik zeg hen ook dat personen, die samen staan, van welke huidskleur dan ook en/of al dan niet (ex-)psychiatrische patiënten en/of personen, die het maatschappelijk moeilijk hebben, gelukkig nog altijd niets strafbaars doen. En ook gelukkig: als dat op beeld staat, is dat ook niet strafbaar.

Ja, het zijn verkiezingen, maar als politicus verander ik daarom/dan mijn visie niet!

Zie onder andere de teksten “Mobiele camera’s in Sint-Truiden!” van 30 augustus 2009 en “Geen straatprostitutie in Sint-Truiden!” van 25 november 2011 op deze website.