Privébewaking snelwegparkings: wat gaat het volgende zijn?

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil de transmigranten op snelwegparkings aanpakken via het inschakelen van private bewakingsfirma’s. (1)

“Het stond in de sterren geschreven dat de aanpassing van de wetgeving (2) moet dienen om meer privéfirma’s in te schakelen in het veiligheidsgebeuren”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Nu is er het bewaken van de snelwegparkings.
Wat gaat het volgende zijn?

Het gaat hierbij voor mij niet om een praktisch probleem, maar om een ideologisch debat.
De N-VA en bij uitbreiding de huidige regeringspartijen zijn voor een steeds verdere privatisering van het maatschappelijk en het veiligheidsgebeuren.
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voorzitter Fons Duchateau (N-VA) wil in Antwerpen (dezelfde coalitie van N-VA-CD&V-Open Vld als federaal en Vlaams) zelfs een private partner inschakelen om de bestaansminimum- en steuntrekkers te controleren. (3)

Tekort aan politiemensen?
Dan moeten er bij opgeleid en aangeworven worden.

Wat met de democratische controle?

De kostprijs? Goedkoper dan eigen overheidspersoneel?
Elk jaar hebben de privébedrijven meer omzet en maken ze meer winst. En toch houden de rechtse partijen vol dat het inschakelen van ondernemingen goedkoper is dan het zelf met overheidspersoneel te doen.

Ik begrijp ook niet dat de vakbonden hier zo lauw of zelfs niet op reageren.
Dit betekent op termijn niet meer of minder dan het afbouwen van het statuut van veiligheids- en politiepersoneel.
Iets om over na te denken: misschien liever een minder goed statuut dan taken aan de privésector over te laten.
Ik geef toe dat dit een defensief standpunt is.

Ik mis hierover ook een echt maatschappelijk en politiek debat. Ja, ook binnen mijn eigen sp.a. (4)
Dit soort beslissingen passeert gewoon zoals andere gebeurtenissen, hoewel het hier gaat om ingrijpende maatschappelijke aanpassingen.
Het wordt dringend tijd dat er een lijn getrokken wordt: tot hier en niet verder.

Ja, dit is een principieel standpunt en daar is niets mis mee, ook al vinden sommigen tegenwoordig dat in de politiek principiële standpunten innemen eerder oubollig overkomt.
Indien er wat meer principiële mensen en politici zouden zijn, zou onze maatschappij niet zo afglijden naar een situatie waar we elke dag meer en meer dreigen in terecht te komen.

We zijn ver gekomen: militairen en privéfirma’s die moeten instaan voor onze veiligheid!”  

 

(1) Zo strijdt Jambon tegen mensensmokkelaars. De Morgen, 30-01-2018, Pagina 5.
(2) De nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid trad op 10 november 2017 in werking, 10 dagen na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
(3) Privéfirma speurt naar Antwerpse leefloonfraude. De Morgen, 29-01-2018, Pagina 1.
(4) (Verdere) privatisering justitie en veiligheid: ernstig debat gevraagd! www.ludwigvandenhove.be, 10-03-2012.

Zie ook De wereld op zijn kop! van 01-02-2017 en Privatisering van 30-09-2016 op deze website.

 

 

Tags: