Private initiatieven qua opvang van dieren: aan de regels houden

“Er zijn blijkbaar heel wat initiatieven qua opvang van dieren, die niet officieel aangemeld zijn bij de administratie van Dierenwelzijn en/of die geen ondernemingsnummer hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “De meeste betrokkenen zijn ongetwijfeld van goede wil, maar de overheid moet er toch op toezien dat de (huis)dieren bijgehouden worden volgens de principes van de dierenwelzijnswetgeving.

Ik heb er al diverse Vlaamse ministers - Hilde Crevits, Zuhal Demir en Ben Weyts - over ondervraagd. Mij gaat het over de betrokken dieren, maar ook over de handhaving of het gebrek eraan in Vlaanderen.
Bovendien blijf ik pleiten dat er meer samenwerking zou zijn tussen federale en Vlaamse inspectiediensten, controles en handhaving zijn nodig, dubbel werk heeft geen zin.

De Vlaamse ombudsman maakt in het recent gepubliceerd jaarverslag eveneens melding van deze aangelegenheid. Vandaar dat ik Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts er opnieuw over ondervroeg in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 24 maart 2021.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)