Politieraad dinsdag 28 juni 2022

“Ik vind dat politieraden soms wat onderschat worden wat agendapunten betreft”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat geldt zeker voor eventuele bijgevoegde agendapunten.

Er kunnen trouwens telkens gerust wat punten toegevoegd worden, want anders zijn de vergaderingen heel kort…

Bij politieraden is er ook nooit pers aanwezig, tenzij de politieagenten (weer eens) een ‘the walk of shame’ gaan vormen. (1)

Naar aanleiding van de politieraad van dinsdag 28 juni 2022 had ik namens VOORUIT drie bijkomende agendapunten toegevoegd.

Eerst was er het punt van de vergiftiging van een hond op het domein Speelhof en eventueel op andere locaties.
Inmiddels is er een draaiboek voorhanden hoe de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken het best kan omgaan met dit soort situaties.
Op vraag van VOORUIT heeft de politieraad beslist dat er in de toekomst steeds een standaard toxicologisch onderzoek zal gebeuren als er vermoedens van vergiftiging zijn.
Naast voldoende preventieve maatregelen en handhaving op locaties moet dat criminelen- voor mij zijn personen, die dieren vergiftigen criminelen - echt afschrikken. En indien zij ‘betrapt worden’, moeten er strenge straffen volgen.

Ten tweede is er de handhaving van de tonnagebeperking in de Driewilgenstraat en Groot Gelmenlaan.
Dat gebeurt volgens VOORUIT te weinig met alle gevolgen van overlast voor de bewoners.
Ik heb nog eens aangedrongen dat de controles zouden opgedreven worden en dat er eventueel met de mobiele camerawagen zou gewerkt worden.
Moet verder goed opgevolgd worden door VOORUIT-gemeenteraadslid Filip Moers.

Ten derde is er het onderzoek van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, kortweg het Comité P over de onregelmatigheden, die zich voorgedaan hebben bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Ik heb nogmaals aangedrongen dat de politieraad, als hoogste democratisch orgaan, het recht heeft om alles te weten omtrent dit dossier.”