Politieonderwijs moet in Limburg blijven!

“Er zijn op dit ogenblik duidelijk tendensen om het politieonderwijs opnieuw meer en meer te centraliseren  bij de federale politie in Brussel.”, zeggen Peter Vanvelthoven, federaal volksvertegenwoordiger, burgemeester van Lommel  en lid van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) en Ludwig Vandenhove, Limburgs gedeputeerde voor veiligheid en verantwoordelijke voor Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), dat instaat voor de veiligheidsopleidingen in Limburg.
Wij zijn het daar niet mee eens en niet alleen omdat we Limburgers zijn.”

Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove lichten toe:
“Vorig jaar is er een doorlichting geweest van alle politieopleidingen.
Het PLOT komt daar heel goed uit.
Europees is er een tendens om het politieonderwijs maximaal via het bestaande onderwijscircuit te laten verlopen. Precies daarom is er de idee van ‘Politie, lerende organisatie’ en is het belangrijk dat er ook in Limburg een hogeschool –( en/of universitaire opleiding ) komt qua veiligheidsgebeuren.
De bedoeling is opnieuw te starten met een aantal studiedagen om alzo te komen tot een postgraduaat.
Het zal de drempel voor Limburgse politiemensen verlagen en de kosten voor de politiezones en gemeenten/steden beperken. Bovendien is er het mobiliteit– en verkeersgebeuren.
Er is een protocol tussen de Hogeschool PXL en het PLOT dat momenteel verder uitgewerkt wordt.
Het niveau van het politieonderwijs moet sowieso omhoog: meer politiemensen, maar ook beter opgeleide politiemensen.
Zij moeten meekunnen met de steeds sneller evoluerende maatschappij.

Er zijn diverse signalen dat de federale politie het opleidingsgebeuren opnieuw wil centraliseren en de (financiële) ademruimte van de politiescholen wil beperken.
In diezelfde context passen de berichten dat de federale politie terreinen zou verworven hebben van Defensie in Goetsenhoven (Tienen) om er een federale politieschool in onder te brengen.
Gaat die accommodatie beperkt blijven voor de opleiding openbare ordehandhaving (HO) en voor de opleiding voor de speciale eenheden van het Speciaal Interventie Eskadron (SIE)?
Hier is effectief nood aan, maar waarom gebeurt dit niet samen met Defensie omwille van kostenbesparing en nog een aantal andere argumenten (bijvoorbeeld Leopoldsburg in Limburg)?

En dan het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).
De federale en de Vlaamse overheid hebben zich geëngageerd om uit de normale middelen initiatieven naar Limburg toe te nemen. Bovendien zijn er rond het PLOT vanuit de provincie Limburg fiches ingediend, al dan niet in samenwerking met de stad Genk.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet komt haar beloftes niet na: qua opleidingsgebeuren (zie hoger), maar ook niet qua bijkomende aanwervingen van politiemensen.
Het basiskader zou verhoogd worden van 1000 naar 1445 op te leiden politie-inspecteurs per jaar, maar noch de lokale politiezones, noch de federale politie (belofte van Joëlle Milquet na het overlijden van een metrocontroleur in Brussel) zouden hier geld voor hebben.”

Op vrijdag 9 mei 2013 is hieromtrent een interview verschenen met Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove in Het Belang van Limburg onder de titel ‘sp.a Limburg wil geen centralisatie van politieonderwijs. Opleiding van agenten moet in Genk blijven.’

U kan het hieronder lezen.

 

Zie onder andere ‘Beste Joëlle …!’ van 8 december 2011, ‘Politieonderwijs in Limburg uitbreiden’ van 28 januari 2013 en ‘Alle hens aan dek!’ van 22 maart 2013 op deze website.