Politieonderwijs blijft in Limburg

Op donderdag 6 juni 2013 hadden de directeur van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) en verantwoordelijk gedeputeerde Ludwig Vandenhove een gesprek met Jean-Marie Van Branteghem, Directeur-generaal Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Federale Politie.
Onderwerp was de toekomst van het politieonderwijs in Limburg.

“Het was een positief gesprek”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Aan de opleidingen in het PLOT zou niet geraakt worden en wij zouden in Limburg zelf een aantal opleidingen bijkrijgen in het kader van de decentralisering van het opleidingsgebeuren van de federale politie.

Wij kunnen dus doorgaan met de uitbreiding van het PLOT en zullen hierover in nauw contact blijven met de federale politie.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst die hierover verspreid werd.

Politieonderwijs blijft in Limburg

Er waren twijfels gerezen over het voortbestaan van de politieopleiding in Limburg. Een overleg tussen het PLOT en de top van de federale politie bracht meer duidelijkheid over de toekomst van het politieonderwijs.

Het PLOT uitte zijn bezorgdheid over het voortbestaan van de politieopleiding in Limburg. Aanleiding hiervoor waren berichten en geruchten over nieuwe decentraal gelegen campussen voor de federale school, een herziening van bepaalde financieringsmechanismen en sommige voorstellen in de optimalisatienota van de federale politie. Maar ook het feit dat de federale school een initiatief nam om zelf een basisopleiding tot inspecteur te organiseren, riep vragen op bij het PLOT.

Om de situatie uit te klaren vond vorige donderdag een overleg plaats tussen het PLOT en de top van de federale politie. Dit overleg moest klaarheid brengen in de situatie en zekerheid geven met betrekking tot de intenties van de federale politie over de toekomst van het politieonderwijs.

Directeur-generaal Jean-Marie Van Branteghem, die het politieonderwijs onder zijn bevoegdheid heeft, sprak duidelijke en geruststellende taal ten aanzien van de provinciale politiescholen. Opgemerkt was hierbij het standpunt dat de basisopleiding die zich momenteel in de provinciale scholen bevindt, daar ook blijft. Dit was goed nieuws voor het PLOT dat de basisopleidingen van agent, inspecteur en hoofdinspecteur van politie inricht en hiervoor een erg goed rapport kreeg tijdens de doorlichting in 2011.

“Een kwaliteitsvolle opleiding die genoten wordt in onze regio met haar typische eigenheid, zal de socialisatie in de job positief beïnvloeden en de kwaliteit van de politionele dienstverlening aan de Limburger ten goede komen” aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove die in het provinciebestuur het PLOT onder zijn bevoegdheid heeft.

Ook over de voortgezette opleiding klonken er optimistische geluiden. “De federale politie is voorstander van een gedeconcentreerde organisatie van politieopleiding” zo stelde Van Branteghem. Er zal gezocht worden naar de sterkten van elke politieschool, of zij nu federaal of provinciaal georganiseerd is, om de decentrale organisatie van opleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van heel het werkveld. “Ook de noodzakelijke en belangrijke integratie van het federale en het lokale niveau moet op die wijze in de toekomst nog krachtiger worden via de opleiding en de opleidingscentra” aldus nog Van Branteghem.

Directeur Jacky Vastmans van het PLOT was opgelucht en maakte zich sterk de bruggenhoofdfunctie die het PLOT vandaag al vervult tussen federale en lokale politie, in de toekomst nog verder uit te bouwen. Hiervoor werden recent al gesprekken aangeknoopt met de regionale verantwoordelijken van de lokale en de federale politie. Limburg zal in dit opzicht een pilootproject worden. “We werken momenteel een systeem uit waarmee we zowel de lokale als de federale politie, elk met hun eigen budgettaire beperkingen, toch kwaliteitsvol kunnen bedienen in het PLOT”, zo stelde Vastmans. Verder liet hij weten dat “beide niveaus steeds nauw betrokken zullen worden bij de uitbreidingsplannen. Het PLOT is immers een politieschool voor zowel de federale als de lokale politie”.

De directeurs van de politiescholen komen op 12 juni samen voor overleg met directeur-generaal Van Branteghem om de globale toekomstplannen van het politieonderwijs te bespreken.

Zie ook Politieopleiding PLOT Genk gered, TVL-nieuws, 11 juni 2013; Limburgse politieopleiding blijft bestaan, Het Nieuwsblad, 12 juni 2013, p.21; Politieopleiding blijft bestaan, De Standaard, 12 juni 2013, p.32.

Zie onder andere Gedeputeerde Ludwig Vandenhove in Bedrijvig Limburg van 11 mei 2013 en Politieonderwijs moet in Limburg blijven! van 14 mei 2013 op deze website.