Politiekrant september 2012 is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Korpschef a.i. Jan Gielen en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven samen een voorwoord voor de politiekrant dat u hieronder kan nalezen.

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken

De zomer loopt stilaan naar zijn einde.
Zoals ik in de vorige politiekrant al schreef, betekent deze periode dat mensen meer en langer op straat blijven met mogelijke overlast tot gevolg.
Overlast is een gegeven dat zich in elke middelgrote of grote stad in Vlaanderen voordoet, eerder dan onveiligheid.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken probeert hier steeds, in overleg met de buurt, maximaal op in te spelen via verhoogd politietoezicht, aanwezigheid van gemeenschapswachten en het plaatsen van de mobiele camera.
Met het hernemen van de school en de herfst, die eraan komt, zal dit overlastfenomeen sowieso verminderen.

Bij het begin van het schooljaar besteedt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken extra aandacht aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de weg van en naar de school.

Als lokale overheden doen we heel wat inspanningen. Zo zijn er onder andere de octopuspalen aan alle lagere scholen en alle scholen voor buitengewoon onderwijs en de octopusbeugels op een aantal locaties. Ook werd aan alle scholen en in het centrum van Sint-Truiden een maximaal toegelaten snelheid van 30 km per uur(zone 30)  ingevoerd ingevoerd.

De overheid neemt zijn verantwoordelijkheid, maar u als burger hebt ook een verantwoordelijkheid.
Heel wat verkeersonveilige situaties worden precies veroorzaakt door burgers, die de verkeersregels aan hun laars lappen, ook in de omgeving van de scholen.
De regels gelden voor iedereen, behalve voor henzelf.

In het verkeer geldt meer dan ooit dat mensen op hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken.

Graag nodigen wij u uit op de volgende politieacademie op dinsdag 9 oktober in de academiezaal met als spreker Peter De Waele, hoofdsinspecteur van de cel seksueel misbruik van minderjarigen van de federale gerechtelijke politie.
Pedofilie is van alle tijden en als er iemand is, die hier boeiend en met praktijkvoorbeelden en voldoende technisch en wetenschappelijk onderbouwd kan over spreken, is hij het wel.
Iedereen, die beroepshalve, in haar/zijn hobby en/of als (groot)ouder of ander familiaal verband met kinderen te maken heeft, kan hier iets van opsteken. Wij kunnen u ook zijn boek ‘Kan je een geheim bewaren?’, waarin hij zijn ervaringen als pedo -speurder neerschrijft, ten zeerste aanbevelen.

Veel leesgenot!

Johan Gielen
korpschef a.i.
commissaris van politie

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Zie onder andere ook de tekst ‘Politiekrant juni 2012 is klaar’ van 11 juni 2012 op deze website.